Zašto je moja uplata odbijena? Savjeti za rješavanje problema

Može postojati nekoliko različitih razloga za odbijanje plaćanja.

Ako vaš debitna ili kreditna kartica je odbijena, proverite da li:

Vaša kartica ili banka imaju više informacija - Pozovite broj telefona na poleđini vaše kreditne ili debitne kartice da bi ova međunarodna transakcija prošla. Vaša banka ili finansijska institucija je svjesna ovog uobičajenog problema.

Vaša kartica je istekla ili zastarela - osigurajte da je vaša kartica i dalje važeća.

Vaša kartica nema dovoljno sredstava - osigurajte da vaša kartica ima dovoljno sredstava za plaćanje transakcije.

Plaćanje putem PayPal-a?

Izabrali ste pogrešnu državu izdavaoca kartice - uvjerite se da ste odabrali ispravnu zemlju u PayPal prozoru plaćanja. Na primjer, ako je vašu debitnu ili kreditnu karticu izdala banka Sjedinjenih Država, tada morate odabrati Sjedinjene Američke Države.

Zemlja plaćanja

Ako vam ništa od navedenog ne pomogne, možete nas kontaktirati na [email zaštićen]