POLISI REFUND

Ar ôl ichi gyflwyno'ch cais gyda ni, tybir a chytunir y byddwn yn dechrau'r broses gyflwyno o fewn yr amserlen a nodwyd yn ystod eich cais. Os penderfynwch ofyn am ad-daliad ar ôl i'ch cais gael ei gyflwyno a'i gwblhau, gallwch wneud cais i gael eich ystyried am dderbyn ad-daliad o ffioedd gwasanaeth cais asiantaeth. Bydd 69 $ - 79 $ yn cael ei ddidynnu a bydd ad-daliad yn cael ei dalu os nad yw'ch cais wedi'i gyflwyno eto i Mewnfudo, Ffoaduriaid a Dinasyddiaeth Canada (IRCC).

Os ydych am ofyn am ad-daliad, anfonwch e-bost atom yn info@official-canada-visa.org gan nodi'r canlynol:

  • Eich rheswm dros y cais.
  • Eich enwau llawn (fel sy'n ymddangos yn eich pasbort).
  • Eich ID cyfeirio unigryw.
  • Yr e-bost a ddefnyddir i wneud y cofrestriad ar y wefan hon.

Ar gyfer sawl cais, nodwch yr holl IDau cyfeirio.

Bydd pob cais am ad-daliad yn cael ei werthuso o fewn 48 awr.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cyfeiriwch at ein: