Pam y gwrthodwyd fy nhaliad? Awgrymiadau datrys problemau

Ein holl ni mae taliad yn cael ei brosesu gan ddefnyddio PayPal Diogel porth talu. Gallai fod sawl rheswm gwahanol dros wrthod taliad.

Os yw eich gwrthodwyd cerdyn debyd neu gredyd, edrychwch i weld:

Mae gan eich cwmni cardiau neu fanc fwy o wybodaeth - Ffoniwch y rhif ffôn yng nghefn eich cerdyn credyd neu ddebyd er mwyn i'r trafodiad rhyngwladol hwn fynd drwyddo. Mae eich banc neu sefydliad ariannol yn ymwybodol o'r mater cyffredin hwn.

Rydych chi wedi dewis gwlad cyhoeddi cardiau anghywir - sicrhau eich bod wedi dewis y wlad gywir yn ffenestr talu PayPal. Er enghraifft, os cafodd eich cerdyn debyd neu gredyd ei gyhoeddi gan fanc yn yr Unol Daleithiau yna mae'n rhaid i chi ddewis Unol Daleithiau.

Gwlad talu

Mae eich cerdyn wedi dod i ben neu wedi dyddio - sicrhau bod eich cerdyn yn dal yn ddilys.

Nid oes gan eich cerdyn ddigon o arian - sicrhau bod gan eich cerdyn ddigon o arian i dalu am y trafodiad.

Os nad yw'r un o'r uchod yn helpu, gallwch gysylltu â ni yn info@official-canada-visa.org