Estyniad fisa ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada

Mae Canada yn boblogaidd iawn fel cyrchfan astudio dramor ymhlith myfyrwyr rhyngwladol. Mae rhai o'r rhesymau hyn yn brifysgolion a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n rhagori mewn rhagoriaeth academaidd, ysgoloriaethau i fyfyrwyr rhyngwladol a ffioedd dysgu rhesymol, digon o gyfleoedd ymchwil; a chymysgedd amrywiol o ddiwylliannau. Yn anad dim, mae polisïau Canada tuag at opsiynau fisa ôl-astudio a graddedig yn arbennig o groesawgar.

Os ydych chi yng Nghanada fel myfyriwr rhyngwladol a bod eich trwydded astudio yn dod i ben, mae'n bwysig eich bod chi'n deall eich opsiynau. Y newyddion da yw eich bod chi yn y wlad iawn ond bydd angen i chi weithredu'n gyflym.

Nid yw estyniad astudio yn golygu newid y dyddiad dod i ben ar eich fisa astudio neu'ch trwydded astudio yn unig, ond hyd yn oed symud o un math i'r llall, er enghraifft, o fyfyriwr i fyfyriwr graddedig..

Beth sydd angen i chi ei wybod am ymestyn eich fisa astudio

Sut i wneud cais

Dylech allu gwneud cais ar-lein i ymestyn eich fisa astudio. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau hygyrchedd gyda chais ar-lein, dylech hefyd allu gwneud cais gan ddefnyddio rhaglen bapur.

Pryd i wneud cais

Rhaid i chi wneud cais o leiaf 30 diwrnod cyn bod eich trwydded astudio ar fin dod i ben.

Beth i'w wneud os yw'ch fisa astudio eisoes wedi dod i ben

Dylech wneud cais am drwydded astudio newydd a thalu eich ffioedd. Bydd hyn yn adfer eich statws fel preswylydd dros dro.

Teithio y tu allan i Ganada ar drwydded astudio

Caniateir i chi deithio y tu allan i Ganada ar drwydded astudio. Caniateir ailfynediad i Ganada ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Nid yw'ch pasbort na'ch dogfen deithio wedi dod i ben ac mae'n ddilys
  • Mae eich trwydded astudio yn ddilys ac nid yw wedi dod i ben
  • Yn dibynnu ar wlad eich pasbort, mae gennych fisa ymwelwyr dilys neu Visa Canada eTA
  • Rydych chi'n mynychu sefydliad dysgu Dynodedig (DLI) gyda chynllun parodrwydd cymeradwy Covid-19.

Visa Canada eTA yn awdurdodiad teithio electronig neu drwydded deithio i ymweld â Chanada am gyfnod o lai na 6 mis a mwynhau gwyliau Oktoberfest yng Nghanada. Rhaid i ymwelwyr rhyngwladol gael eTA o Ganada i allu ymweld â Kitchener-Waterloo, Canada. Gall dinasyddion tramor wneud cais am a Visa Canada eTA ar-lein mewn ychydig funudau. Proses Visa Canada eTA yn awtomataidd, yn syml, ac yn hollol ar-lein.

Mae'n bwysig gwneud cais am estyniad o drwydded astudio unwaith y bydd yn dod i ben arall efallai y cewch eich alltudio allan o Ganada.