Gwneud cais Visa Twristiaeth Canada, Cais Ar-lein, Cost

Visa Ymwelwyr Canada

Ydych chi'n bwriadu teithio i Ganada i weld golygfeydd neu hamdden? Wrth ymweld â Chanada, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod gennych ddogfennau adnabod a theithio cywir i chi'ch hun. Os ydych chi'n blant sy'n teithio gyda chi, mae angen iddyn nhw gael eu dogfennau adnabod a theithio eu hunain.

Beth yw Canada eTA (Awdurdodi Teithio Electronig)?

Mae Canada Canada yn ddogfen deithio awdurdodedig mae hynny'n caniatáu i wladolion tramor ddod i Ganada at ddibenion twristiaeth fel treulio'r gwyliau neu wyliau mewn unrhyw ddinas yng Nghanada, golygfeydd, ymweld â theulu neu ffrindiau, dod fel rhan o grŵp ysgol ar drip ysgol neu ar gyfer rhyw weithgaredd cymdeithasol arall.

Canada eTA yn caniatáu gwladolyn tramor gwledydd sydd wedi'u heithrio o fisa i deithio i Ganada heb orfod cael Visa gan Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth Canada. Mae eTA Canada wedi'i gysylltu'n electronig â'ch pasbort ac mae'n ddilys am bum mlynedd neu nes bod eich pasbort yn dod i ben, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

A oes arnaf angen Canada eTA neu Fisa ar gyfer teithio i Ganada ar gyfer twristiaeth?

Fe allech chi deithio i Ganada i gael twristiaeth ar Fisa Ymwelwyr Canada traddodiadol neu eTA Canada yn dibynnu ar eich cenedligrwydd. Os yw eich cenedligrwydd pasbort yn un o Visa Gwlad wedi'i heithrio a restrir isod yna nid oes angen i chi ymweld â llysgenhadaeth na chonswliaeth Canada i gael Visa Twristiaeth Canada a gwneud cais am Canada eTA ar-lein.

I fod yn gymwys ar gyfer eTA Canada mae'n ofynnol i chi fod:

 • Dinesydd unrhyw un o'r rhain gwledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa:
  Andorra, Antigua a Barbuda, Awstralia, Awstria, Bahamas, Barbados, Gwlad Belg, Brunei, Chile, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Sanctaidd y Sanctaidd (deiliaid pasbort neu ddogfen deithio a gyhoeddwyd gan y Sanctaidd Sanctaidd), Hwngari, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, Israel (deiliaid pasbort cenedlaethol Israel), yr Eidal, Japan, Korea (Gweriniaeth), Latfia, Liechtenstein, Lithwania (deiliaid pasbort biometrig / e-basbort a gyhoeddwyd gan Lithuania), Lwcsembwrg, Malta, Mecsico, Monaco, yr Iseldiroedd, Seland Newydd , Norwy, Papua Gini Newydd, Gwlad Pwyl (deiliaid pasbort biometrig / e-basbort a gyhoeddwyd gan Wlad Pwyl), Portiwgal, Samoa, San Marino, Singapôr, Slofacia, Slofenia, Ynysoedd Solomon, Sbaen, Sweden, y Swistir, Taiwan (deiliaid y pasbort arferol a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Materion Tramor yn Taiwan sy'n cynnwys eu rhif adnabod personol).
 • Dinesydd Prydeinig neu ddinesydd tramor Prydain. Mae tiriogaethau tramor Prydain yn cynnwys Anguilla, Bermuda, Ynysoedd Virgin Prydain, Ynysoedd Cayman, Ynysoedd y Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, St Helena neu Ynysoedd y Twrciaid a Caicos.
 • Dinesydd neu breswylydd parhaol cyfreithlon yr Unol Daleithiau gyda cherdyn Gwyrdd neu unrhyw brawf arall o breswylio'n barhaol.

Pa holl weithgareddau a ganiateir i dwristiaid ar Visa Canada eTA?

Gellir defnyddio Visa Twristiaeth Canada Canada at y dibenion a ganlyn:

 • Treulio'r gwyliau neu wyliau mewn unrhyw ddinas yng Nghanada
 • Gweld golygfeydd
 • Ymweld â theulu neu ffrindiau
 • Yn dod fel rhan o grŵp ysgol ar drip ysgol neu ar gyfer rhywfaint o weithgaredd cymdeithasol arall
 • Mynychu cwrs astudio byr nad yw'n dyfarnu unrhyw gredydau

Pa mor hir y gallaf aros yng Nghanada fel ymwelydd?

Caniateir i'r mwyafrif o dwristiaid am chwe mis o'u dyddiad mynediad i Ganada. Fodd bynnag, y swyddog Mewnfudo ym mhorthladd mynediad Canada (POE) sydd â'r gair olaf wrth benderfynu pa mor hir y caniateir ichi aros yn y wlad. Os yw'r Swyddog Gwasanaethau Ffiniau yn awdurdodi cyfnod byrrach yn unig, gadewch i ni ddweud 3 mis, bydd y dyddiad y mae'n rhaid i chi adael Canada erbyn ei nodi yn eich pasbort.

Beth yw'r gofynion hanfodol ar gyfer cymhwyso eTA Canada ar gyfer twristiaeth?

Wrth wneud cais am eTA Canada ar-lein bydd gofyn i chi gael y canlynol:

 • Pasbort
 • Manylion cyswllt, cyflogaeth a theithio
 • Cerdyn debyd neu gredyd (neu gyfrif PayPal) i dalu'r ffioedd ymgeisio eTA

Eich pasbort yw'r pwysicaf o ddogfennau o'r fath y mae'n rhaid i chi eu cario gyda chi wrth ddod i Ganada ac y bydd hyd eich arhosiad yng Nghanada yn cael eu stampio gan swyddogion y ffin.

Diogelwch Ffiniau Canada

Beth all wneud fy mynediad i Ganada yn annerbyniol fel twrist?

Dylech gofio hynny Mewnfudo, Ffoaduriaid a Dinasyddiaeth Canada (IRCC) yn gallu gwadu mynediad i chi ar y ffin hyd yn oed os ydych chi'n deiliad eTA Canada cymeradwy.
Rhai o'r prif resymau dros annerbynioldeb yw

 • nid oes gennych eich holl ddogfennau, fel eich pasbort, mewn trefn, a fydd yn cael eu gwirio gan swyddogion y ffin
 • rydych chi'n peri unrhyw risg iechyd neu ariannol
 • hanes troseddol / terfysgol
 • troseddau hawliau dynol
 • cymryd rhan mewn troseddau cyfundrefnol
 • materion mewnfudo blaenorol
 • rhesymau ariannol fel dim prawf o fodd i gynnal eich hun


Gwnewch gais am eTA Canada 72 awr cyn eich hediad.