Canada yn lansio Prawf Brechu COVID-19 ar gyfer teithio

Wrth i gyfraddau brechu COVID-19 godi ar draws llawer o'r byd ac ailddechrau teithio rhyngwladol, mae gwledydd gan gynnwys Canada wedi dechrau gofyn am brawf brechu fel amod teithio.

Mae Canada yn lansio prawf safonol o system frechu COVID-19 a bydd hyn dod yn orfodol i Ganadaiaid sydd am deithio y tu allan o Dachwedd 30ain 2021. Hyd yn hyn, mae prawf brechu COVID-19 yng Nghanada wedi amrywio o dalaith i dalaith ac wedi golygu derbynebau neu godau QR.

Prawf-frechu safonol

Bydd y dystysgrif prawf-brechu safonedig newydd hon yn enw, dyddiad geni a hanes brechlyn COVID-19 - sy'n cynnwys pa ddosau brechlyn a dderbyniwyd a phryd y cawsant eu brechu. Ni fydd yn cynnwys unrhyw wybodaeth iechyd arall ar gyfer deiliad y cerdyn.

Datblygwyd y dystysgrif prawf brechu newydd gan diriogaethau a thaleithiau yn cydweithio â Llywodraeth ffederal Canada. Bydd yn cael ei gydnabod ym mhobman yng Nghanada. Mae Llywodraeth Canada yn siarad â chenhedloedd eraill sy'n boblogaidd gyda theithwyr Canada i'w briffio ar y safon ardystio newydd.

Datblygwyd y dystysgrif prawf brechu newydd gan diriogaethau a thaleithiau yn cydweithio â Llywodraeth ffederal Canada. Bydd yn cael ei gydnabod ym mhobman yng Nghanada. Mae Llywodraeth Canada yn siarad â chenhedloedd eraill sy'n boblogaidd gyda theithwyr Canada i'w briffio ar y safon ardystio newydd.

O Hydref 30ain 2021, bydd gofyn i chi ddangos eich prawf o frechu wrth deithio yng Nghanada mewn awyren, rheilffordd neu fordaith. Mae'r dystysgrif prawf brechlyn newydd eisoes ar gael yn Newfoundland a Labrador, Nova Scotia, Ontario, Quebec a bydd yn dod yn fuan Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick a gweddill y taleithiau a'r tiriogaethau.

Dyma sut olwg fydd ar Brawf Brechu COVID-19:

Prawf Brechu Canada Covid-19

Mae gan Ganada ei hun yn ddiweddar lleddfu cyfyngiadau Covid-19 ac ailagor ei ffiniau i deithwyr rhyngwladol yn dwyn prawf o frechu gan ddefnyddio ap ArriveCan ac mae wedi ildio gofynion cwarantîn ar gyfer teithwyr o Ganada sy'n dychwelyd yn ogystal â theithwyr rhyngwladol a all brofi eu bod wedi'u brechu'n llawn. Disgwylir i gyfyngiad teithio COVID-19 i Ganada leihau ymhellach o Dachwedd 8fed 2021 gyda'r ffin tir rhwng Canada a'r UD ar fin ailagor i deithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn ac sy'n gwneud teithiau nad ydynt yn hanfodol.

Ni fu ymweld â Chanada erioed yn haws ers i Lywodraeth Canada gyflwyno'r broses symlach a symlach o gael caniatâd teithio electronig neu Visa Canada eTA. Visa Canada eTA yn awdurdodiad teithio electronig neu drwydded deithio i ymweld â Chanada am gyfnod o lai na 6 mis. Rhaid bod gan ymwelwyr rhyngwladol eTA Canada i allu ymweld â'r mannau eithrio epig hyn yng Nghanada. Gall dinasyddion tramor wneud cais am Visa Canada eTA ar-lein mewn ychydig funudau. Proses Visa Canada eTA yn awtomataidd, yn syml, ac yn hollol ar-lein.


Os bydd angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu â'n desg gymorth am gefnogaeth ac arweiniad.