Teithio i Ganada ar gyfer Deiliaid Cerdyn Gwyrdd yr Unol Daleithiau

eTA ar gyfer deiliaid Cerdyn Gwyrdd yr Unol Daleithiau

eTA ar gyfer deiliaid Cerdyn Gwyrdd yr Unol Daleithiau i Ganada

Fel rhan o newidiadau diweddar i raglen eTA Canada, Deiliaid cerdyn gwyrdd yr Unol Daleithiau neu breswylydd parhaol cyfreithlon yn yr Unol Daleithiau (UD), dim angen Canada eTA mwyach.

Dogfennau y bydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn teithio

Teithio awyr

Wrth gofrestru, bydd angen i chi ddangos prawf o'ch statws dilys fel preswylydd parhaol yn yr UD i staff y cwmni hedfan 

Pob dull o deithio

Pan fyddwch chi'n cyrraedd Canada, bydd swyddog gwasanaethau ffiniau yn gofyn am weld eich pasbort a phrawf o'ch statws dilys fel preswylydd parhaol yn yr UD neu ddogfennau eraill.

Pan fyddwch chi'n teithio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â chi
- pasbort dilys o wlad eich cenedligrwydd
- prawf o'ch statws fel preswylydd parhaol yn yr UD, fel cerdyn gwyrdd dilys (a elwir yn swyddogol yn gerdyn preswylydd parhaol)

Mae eTA Canada yn cyflawni'r un swyddogaeth â Visa Canada y gellir gwneud cais amdano a'i gael ar-lein heb orfod mynd i Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth Canada. Canada Canada yn ddilys ar gyfer busnes, twristaidd or cludo dibenion yn unig.

Nid oes angen Awdurdodi Teithio Electronig Canada ar ddinasyddion yr Unol Daleithiau. Nid oes angen Visa Canada na eTA Canada ar ddinasyddion yr UD i deithio i Ganada.

DARLLEN MWY:
Rhaid dysgu am weld lleoedd yn Montreal, Toronto ac Vancouver.

Dogfennau i'w cario cyn i chi fynd ar daith i Ganada

Dogfennau ar-lein yw eTA Canada Visa ac mae wedi'i gysylltu'n electronig â'ch pasbort, felly nid oes angen argraffu unrhyw beth. Dylech gwnewch gais am Fisa Canada Canada 3 diwrnod cyn eich taith hedfan i Ganada. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich Visa Canada eTA yn yr e-bost, dylech hefyd drefnu'r canlynol cyn i chi fynd ar eich hediad i Ganada:

  • y pasbort yr oeddech chi'n arfer gwneud cais am eTA Canada
  • prawf o statws preswylydd parhaol yr Unol Daleithiau
    • eich Cerdyn Gwyrdd dilys, neu
    • eich stamp ADIT dilys yn eich pasbort

Teithio ar Gerdyn Gwyrdd dilys ond pasbort wedi dod i ben

Ni allwch deithio i Ganada mewn awyren os nad oes gennych basbort gweithredol.

Cyrraedd yn ôl i'r Unol Daleithiau

Mae'n bwysig cadw'ch dogfennau adnabod a phrawf o statws preswylio'r Unol Daleithiau yn bersonol yn ystod eich arhosiad yng Nghanada. Bydd angen i chi ddarparu'r un dogfennau i ddychwelyd i'r Unol Daleithiau. Er y gall y rhan fwyaf o ddeiliaid cerdyn gwyrdd aros am hyd at 6 mis yng Nghanada, gallwch wneud cais i ymestyn y cyfnod hwn. Fodd bynnag, gallai hyn olygu bod gennych weithdrefnau archwilio mewnfudo newydd. Fel deiliad cerdyn gwyrdd sydd wedi bod allan o'r Unol Daleithiau am fwy na blwyddyn, bydd angen trwydded ailfynediad arnoch hefyd.

Gwnewch gais am eTA Canada 72 awr cyn eich hediad.