Όροι και Προϋποθέσεις

Ακολουθούν οι όροι και προϋποθέσεις που διέπονται από την αυστραλιανή νομοθεσία, οι οποίοι ορίζονται από αυτόν τον ιστότοπο για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τον χρήστη. Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποσκοπούν στην προστασία τόσο των νομικών συμφερόντων της εταιρείας όσο και του χρήστη. Οι όροι «ο αιτών», «ο χρήστης» και «εσείς» εδώ αναφέρονται στον αιτούντα του Καναδά eTA που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για το eTA για τον Καναδά μέσω αυτού του ιστότοπου και τους όρους «εμείς», «εμάς» και «μας» ανατρέξτε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε αυτήν μόνο εφόσον συμφωνήσετε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν.


Προσωπικά δεδομένα

Οι ακόλουθες πληροφορίες καταχωρούνται ως προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας: ονόματα. Ημερομηνία και τόπος γέννησης; στοιχεία διαβατηρίου · τα στοιχεία έκδοσης και λήξης · είδος αποδεικτικών στοιχείων / εγγράφων · τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ταχυδρομική και μόνιμη διεύθυνση · μπισκότα; τεχνικά στοιχεία υπολογιστή, εγγραφή πληρωμών κ.λπ.

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες καταχωρούνται και αποθηκεύονται μέσα στην ασφαλή βάση δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να μοιράζονται ούτε να εκτίθενται σε τρίτους, εκτός από:

  • Όταν ο χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει να επιτρέψει τέτοιες ενέργειες.
  • Όταν απαιτείται για τη διαχείριση και τη συντήρηση αυτής της ιστοσελίδας.
  • Όταν εκδίδεται νομικά δεσμευτική εντολή, η οποία απαιτεί πληροφορίες.
  • Όταν ειδοποιούνται και τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να γίνουν διακρίσεις.
  • Ο νόμος απαιτεί να δώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες.
  • Κοινοποιημένη ως μορφή στην οποία δεν μπορούν να γίνουν διακρίσεις προσωπικές πληροφορίες.
  • Η εταιρεία θα επεξεργαστεί την αίτηση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχει ο αιτών.

Αυτός ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες που παρέχονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Ιδιοκτησία και όρια χρήσης ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει αποκλειστικά σε μια ιδιωτική οντότητα, με όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενό της να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και την ιδιοκτησία του ίδιου. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν τρόπο ή μορφή με την κυβέρνηση του Καναδά. Αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν περιορίζονται μόνο σε προσωπική, μη εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για προσωπικό κέρδος ή να πωληθούν σε τρίτους. Ούτε μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, επαναχρησιμοποίηση ή λήψη οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου για εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών του εκτός εάν συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου. Όλα τα δεδομένα και περιεχόμενο σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα.


Σχετικά με τις υπηρεσίες μας και την πολιτική παράδοσης

Είμαστε ένας ιδιωτικός, τρίτος πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών διαδικτύου που εδρεύει στην Ασία και την Ωκεανία και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την κυβέρνηση του Καναδά ή την καναδική πρεσβεία. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι αυτές της εισαγωγής δεδομένων και της επεξεργασίας των αιτήσεων για την απαλλαγή από τη θεώρηση eTA για επιλέξιμους αλλοδαπούς αιτούντες που επιθυμούν να επισκεφθούν τον Καναδά. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην απόκτηση της Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης ή του eTA για τον Καναδά από την Κυβέρνηση του Καναδά, βοηθώντας σας στη συμπλήρωση της αίτησής σας, εξετάζοντας σωστά τις απαντήσεις σας και τις πληροφορίες που εισάγετε, μεταφράζοντας τυχόν πληροφορίες εάν απαιτείται, ελέγχοντας τα πάντα για ακρίβεια, ολοκλήρωση και ορθογραφία και γραμματική.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για το eTA Canada και να διασφαλίσουμε ότι η αίτησή σας είναι πλήρης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή email, εάν χρειαζόμαστε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς. Μόλις συμπληρώσετε πλήρως τη φόρμα αίτησης στον ιστότοπό μας, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει και να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, εάν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε την πληρωμή για τις υπηρεσίες μας.

Μετά από αυτό, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα εξετάσει την αίτησή σας και στη συνέχεια θα την υποβάλει στην κυβέρνηση του Καναδά για έγκριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την ίδια ημέρα επεξεργασίας και να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της αίτησής σας μέσω email, εκτός εάν υπάρχουν καθυστερήσεις.


Εξαίρεση από την ευθύνη

Αυτός ο ιστότοπος δεν εγγυάται την αποδοχή ή την έγκριση αιτήσεων για Canada eTA. Οι υπηρεσίες μας δεν υπερβαίνουν την επεξεργασία της αίτησής σας για τον Καναδά eTA μετά από σωστή επαλήθευση και έλεγχο των λεπτομερειών και την υποβολή της στο σύστημα Canada eTA.

Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης υπόκειται αποκλειστικά στην απόφαση της κυβέρνησης του Καναδά. Ο ιστότοπος ή οι αντιπρόσωποί του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν απόρριψη της αίτησης του αιτούντος που οφείλεται, για παράδειγμα, σε εσφαλμένες, ελλιπείς ή ελλιπείς πληροφορίες. Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να διασφαλίσει ότι παρέχει έγκυρες, σωστές και πλήρεις πληροφορίες.


Ασφάλεια και προσωρινή αναστολή υπηρεσίας

Προκειμένου να προστατέψουμε και να ασφαλίσουμε τον ιστότοπο και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να εισαγάγουμε νέα μέτρα ασφαλείας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αποσύρουμε ή / και να περιορίσουμε τη χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη ή να πάρουμε οποιοδήποτε άλλο τέτοια μέτρα.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του σε περίπτωση συντήρησης συστήματος ή τέτοιων παραγόντων εκτός ελέγχου μας όπως φυσικές καταστροφές, διαμαρτυρίες, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ. ή απρόβλεπτη διακοπή ρεύματος ή πυρκαγιά ή αλλαγές στη διαχείριση σύστημα, τεχνικές δυσκολίες ή άλλους λόγους που εμποδίζουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας.


Αλλαγή όρων και προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις που δεσμεύουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τον χρήστη, για διάφορους λόγους, όπως ασφάλεια, νομική, κανονιστική, κ.λπ. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει να τηρείτε τους νέους όρους χρήσης και είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις του ίδιου προτού συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν.


Λήξη

Εάν φαίνεται να μην συμμορφωθήκατε και να ενεργείτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν τον ιστότοπο, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του.


Εφαρμόσιμος νόμος

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν διέπονται από και υπάγονται στη δικαιοδοσία του αυστραλιανού δικαίου και σε περίπτωση νομικής διαδικασίας, όλα τα μέρη θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αυστραλιανών δικαστηρίων.


Μη Συμβουλές Μετανάστευσης

Παρέχουμε βοήθεια με την επεξεργασία και την υποβολή της αίτησης για eTA για τον Καναδά. Στις υπηρεσίες μας δεν περιλαμβάνονται συμβουλές μετανάστευσης για οποιαδήποτε χώρα.