Beartas Príobháideachais

Sonraíonn an beartas príobháideachta seo an méid a dhéanann an suíomh Gréasáin seo leis na sonraí a bhailíonn sé ó úsáideoirí agus conas a dhéantar na sonraí sin a phróiseáil agus chun na críocha. Baineann an beartas seo leis an bhfaisnéis a bhailíonn an suíomh Gréasáin seo agus cuirfidh sé ar an eolas tú faoin bhfaisnéis phearsanta fút féin a bhailíonn an suíomh Gréasáin agus conas agus cé leis a bhféadfar an fhaisnéis sin a roinnt. Tabharfaidh sé fógra duit freisin faoin gcaoi ar féidir leat rochtain agus rialú a dhéanamh ar na sonraí a bhailíonn an suíomh Gréasáin agus na roghanna atá ar fáil duit maidir le húsáid do chuid sonraí. Rachaidh sé freisin thar na nósanna imeachta slándála atá i bhfeidhm ar an suíomh Gréasáin seo a choiscfidh ó aon mhí-úsáid a bhaint as do chuid sonraí. Faoi dheireadh, cuirfidh sé in iúl duit conas na míchruinnis nó na botúin san fhaisnéis a cheartú má tá a leithéid ann.

Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, aontaíonn tú leis an mBeartas Príobháideachais agus lena théarmaí agus coinníollacha.


Bailiúchán Faisnéise, Úsáid, agus Roinnt

Is leis an bhfaisnéis a bhailíonn an láithreán gréasáin seo muid amháin. Is é an t-aon fhaisnéis is féidir linn a bhailiú nó a bhfuil rochtain againn uirthi ná an fhaisnéis a sholáthraíonn an t-úsáideoir go deonach dúinn trí ríomhphost nó trí aon chineál teagmhála dírí eile. Ní dhéanann muid an fhaisnéis seo a roinnt ná a ligean ar cíos le duine ar bith. Ní úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear uait ach chun freagra a thabhairt ort agus chun an tasc a ndearna tú teagmháil linn a chur i gcrích. Ní roinnfear d’fhaisnéis le tríú páirtí ar bith lasmuigh dár n-eagraíocht ach amháin nuair is gá sin a dhéanamh d’fhonn d’iarratas a phróiseáil.

Rochtain agus Rialú Úsáideora ar a gcuid faisnéise

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn tríd an seoladh ríomhphoist atá curtha ar fáil ar ár suíomh Gréasáin chun a fháil amach cé na sonraí atá bailithe ag ár suíomh Gréasáin fút, más ann dóibh; iarraidh orainn aon chuid de do shonraí fút atá againn a athrú nó a cheartú; go scriosfaimid na sonraí go léir a bhailigh an suíomh Gréasáin uait; nó go simplí chun d’imní agus do cheisteanna a chur in iúl faoin úsáid a bhainimid as na sonraí a bhailíonn ár suíomh Gréasáin uait. Tá an rogha agat freisin gan aon teagmháil a dhéanamh linn amach anseo.

Tá an fhaisnéis seo ag teastáil ó Inimirce, Dídeanaithe agus Saoránacht Cheanada (IRCC) ionas gur féidir cinneadh a dhéanamh maidir le do eTA do Cheanada trí phróiseas cinnteoireachta eolasach agus nach n-iompaítear ar ais chugat ag am bordála nó ag am iontrála Cheanada.

Slándáil

Déanaimid gach réamhchúram slándála chun an fhaisnéis a bhailíonn an láithreán gréasáin uait a chosaint. Cosnaítear aon fhaisnéis íogair, phríobháideach a chuireann tú isteach ar an suíomh Gréasáin ar líne agus as líne araon. Cuirtear gach faisnéis íogair, mar shampla, sonraí cárta creidmheasa nó cárta dochair, ar fáil dúinn go slán tar éis criptithe. Is cruthúnas ar an gcéanna é an deilbhín glas dúnta ar do bhrabhsálaí gréasáin nó an 'https' ag tús an URL. Mar sin, cabhraíonn criptiúchán linn do chuid faisnéise pearsanta agus íogair a chosaint ar líne.

Mar an gcéanna, déanaimid do chuid faisnéise a chosaint as líne trí rochtain a dheonú ar aon fhaisnéis a shainaithníonn tú go pearsanta ach amháin chun fostaithe a bhfuil an fhaisnéis de dhíth orthu a roghnú chun post a phróiseáil a phróiseálann d’iarratas. Tá na ríomhairí agus na freastalaithe ina stóráiltear do chuid faisnéise cosanta agus slán freisin.

Do Iarratas / Ordú a Phróiseáil

De réir ár dtéarmaí agus ár gcoinníollacha, tá sé de dhualgas ort faisnéis a sholáthar dúinn a theastaíonn chun d’iarratas nó d’ordú a dhéantar ar ár suíomh Gréasáin a phróiseáil. Áirítear leis seo faisnéis phearsanta, teagmhála, taistil agus bhithmhéadrach (mar shampla, d’ainm iomlán, dáta breithe, seoladh, seoladh ríomhphoist, faisnéis pas, clár taistil, etc.), agus freisin faisnéis airgeadais ar nós cárta creidmheasa/dochair. uimhir agus dáta a n-éagtha, etc.

Ní mór duit an fhaisnéis seo a sholáthar dúinn agus iarratas á chur isteach ar iarratas ar eTA Cheanada. Ní úsáidfear an fhaisnéis seo chun críocha margaíochta ar bith ach chun d’ordú a chomhlíonadh. Má aimsímid aon deacracht an rud céanna a dhéanamh nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, úsáidfimid an t-eolas teagmhála a chuir tú ar fáil chun dul i dteagmháil leat.

Fianáin

Is éard is fianán ann téacschomhad beag nó píosa sonraí a sheolann suíomh Gréasáin trí bhrabhsálaí gréasáin an úsáideora le stóráil ar ríomhaire an úsáideora a bhailíonn faisnéis chaighdeánach log chomh maith le faisnéis faoi iompar cuairteoirí trí ghníomhaíochtaí brabhsála agus láithreáin ghréasáin an úsáideora a rianú. Úsáidimid fianáin chun a chinntiú go n-oibríonn ár suíomh Gréasáin go héifeachtach agus go réidh agus chun eispéireas an úsáideora a fheabhsú. Baineann dhá chineál fianán úsáid as an suíomh Gréasáin seo - fianán suímh, atá riachtanach d’úsáid an láithreáin ghréasáin agus chun an t-iarratas a phróiseáil ar an suíomh Gréasáin agus nach mbaineann ar bhealach ar bith le faisnéis phearsanta an úsáideora; agus fianán anailíse, a rianaíonn úsáideoirí agus a chabhraíonn le feidhmíocht an láithreáin ghréasáin a thomhas. Is féidir leat rogha a bhaint as fianáin anailíse.


Modhnú agus athruithe ar an mBeartas Príobháideachais seo

D'fhéadfadh ár mbeartas dlíthiúil, ár dTéarmaí agus Coinníollacha, ár bhfreagairt ar reachtaíocht an Rialtais agus ar fhachtóirí eile a chur i bhfeidhm orainn athruithe a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachais seo. Is doiciméad maireachtála agus athraithe é agus is féidir linn athruithe a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachais seo agus is féidir go dtabharfaimid nó nach dtabharfaimid fógra duit faoi na hathruithe ar an mbeartas seo.

Tá na hathruithe a dhéantar ar an bpolasaí príobháideachais seo éifeachtach láithreach nuair a fhoilsítear an beartas seo agus tagann siad i bhfeidhm láithreach.

Tá sé de fhreagracht ar na húsáideoirí go bhfuil sé nó sí ar an eolas faoin mbeartas príobháideachais seo. Nuair atá tú ag críochnú Foirm Iarratais ar Víosa Cheanada, d’iarr muid ort glacadh lenár dTéarmaí agus Coinníollacha agus ár mBeartas Príobháideachais. Tá deis á thabhairt duit ár bPolasaí Príobháideachais a léamh, a athbhreithniú agus a chur ar fáil dúinn sula gcuireann tú d'iarratas agus d'íocaíocht chugainn.


Naisc

Ba cheart don úsáideoir aon naisc atá ar an suíomh Gréasáin seo le láithreáin ghréasáin eile a chliceáil dá rogha féin. Nílimid freagrach as beartas príobháideachta láithreáin ghréasáin eile agus moltar d’úsáideoirí beartas príobháideachta láithreáin ghréasáin eile a léamh iad féin.

Is féidir leat teacht orainn

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trínár Deasc Chabhrach. Cuirimid fáilte roimh aiseolas, moltaí, moltaí agus réimsí feabhsúcháin ónár n-úsáideoirí. Táimid ag tnúth le feabhas a chur ar an ardán is fearr ar domhan cheana féin chun iarratas a dhéanamh ar Cheanada Víosa Ar Líne.