Téarmaí agus Coinníollacha

Seo a leanas na téarmaí agus coinníollacha, arna rialú ag dlí na hAstráile, atá leagtha síos ag an suíomh Gréasáin seo le húsáid ag an úsáideoir ar an suíomh Gréasáin seo. Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid, glactar leis gur léigh tú, gur thuig tú agus gur aontaigh tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo, atá i gceist chun leasanna dlíthiúla na cuideachta agus an úsáideora a chosaint. Tagraíonn na téarmaí “an t-iarratasóir”, “an t-úsáideoir”, agus “tusa” anseo d’iarratasóir Ceanada MTE ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar a MTE do Cheanada tríd an suíomh Gréasáin seo agus na téarmaí “muidne”, “sinn”, agus “ár” féach ar an suíomh Gréasáin seo.

Ní féidir leat leas a bhaint as ár suíomh Gréasáin agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit féin ach amháin trí aontú leis na téarmaí agus coinníollacha go léir a leagtar síos anseo.


Sonraí pearsanta

Cláraítear an fhaisnéis seo a leanas mar shonraí pearsanta i mbunachar sonraí an tsuímh ghréasáin seo: ainmneacha; dáta agus áit bhreithe; sonraí pas; sonraí eisiúna agus éagtha; an cineál fianaise / doiciméad tacaíochta; seoladh teileafóin agus ríomhphoist; seoladh poist agus buan; fianáin; sonraí ríomhaire teicniúla, taifead íocaíochta etc.

Cláraítear agus stóráiltear an fhaisnéis go léir a chuirtear ar fáil laistigh de bhunachar sonraí daingnithe an láithreáin ghréasáin seo. Ní roinntear ná ní nochtar sonraí atá cláraithe leis an láithreán gréasáin seo do thríú páirtithe, ach amháin:

  • Nuair a aontaíonn an t-úsáideoir go sainráite go gceadófaí a leithéid de ghníomhaíochtaí.
  • Nuair is gá é chun an láithreán gréasáin seo a bhainistiú agus a chothabháil.
  • Nuair a eisítear ordú atá ceangailteach ó thaobh dlí, a éilíonn faisnéis.
  • Ní féidir leatrom a dhéanamh ar na sonraí pearsanta nuair a thugtar fógra dóibh.
  • Éilíonn an dlí go soláthróimid na sonraí seo.
  • Fógraítear é mar fhoirm nach féidir idirdhealú a dhéanamh ar fhaisnéis phearsanta.
  • Próiseálfaidh an chuideachta an t-iarratas ag úsáid na faisnéise a chuir an t-iarratasóir ar fáil.

Níl an suíomh gréasáin seo freagrach as aon fhaisnéis mhícheart a chuirtear ar fáil.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár rialacháin rúndachta, féach ár bPolasaí Príobháideachais.


Úinéireacht agus Teorainneacha ar Úsáid Suíomh Gréasáin

Is le haonán príobháideach an láithreán gréasáin seo amháin, agus tá a chuid sonraí agus ábhar go léir faoi chóipcheart agus an mhaoin chéanna aige. Nílimid cleamhnaithe ar bhealach ar bith le Rialtas Cheanada. Tá an suíomh Gréasáin seo agus na seirbhísí a thairgtear air teoranta d’úsáid phearsanta, neamhthráchtála amháin agus ní fhéadtar iad a úsáid chun leasa pearsanta nó ní féidir iad a dhíol le tríú páirtí. Ná ní fhéadfaidh tú brabús a bhaint as na seirbhísí ná as an bhfaisnéis atá ar fáil anseo ar bhealach ar bith eile. Ní féidir leat aon chuid den láithreán gréasáin seo a mhodhnú, a chóipeáil, a athúsáid nó a íoslódáil le haghaidh úsáide tráchtála. Ní féidir leat úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus as a sheirbhísí mura n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha úsáide láithreáin ghréasáin seo agus iad a chomhlíonadh. Na sonraí go léir agus ábhar Tá cóipcheart ar an láithreán gréasáin seo.


Maidir lenár mBeartas Seirbhísí agus Seachadta

Is soláthraí seirbhíse iarratais príobháideach ar líne tríú páirtí muid atá lonnaithe san Áise agus san Aigéine agus nach bhfuil cleamhnaithe ar bhealach ar bith le Rialtas Cheanada ná le hAmbasáid Cheanada. Is iad na seirbhísí a sholáthraímid seirbhísí iontrála sonraí agus próiseála iarratas ar Tharscaoileadh Víosa eTA d’iarratasóirí incháilithe náisiúnta eachtrach ar mian leo cuairt a thabhairt ar Cheanada. Is féidir linn cabhrú leat an tÚdarú Taistil Leictreonach nó eTA do Cheanada a fháil ó Rialtas Cheanada trí chúnamh a thabhairt duit d’iarratas a líonadh, athbhreithniú ceart a dhéanamh ar do chuid freagraí agus an fhaisnéis a iontrálann tú, aon fhaisnéis a aistriú más gá, seiceáil gach rud le haghaidh cruinneas, críochnú, agus earráidí litrithe agus gramadaí.

D’fhonn d’iarratas ar Ceanada eTA a phróiseáil agus chun a chinntiú go bhfuil d’iarratas comhlánaithe féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ar an bhfón nó ar r-phost má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uait. Nuair a bheidh an fhoirm iarratais ar ár suíomh Gréasáin líonta go hiomlán agat, féadfaidh tú an fhaisnéis a chuir tú ar fáil a athbhreithniú agus aon athruithe a dhéanamh más gá. Ina dhiaidh sin iarrfar ort an íocaíocht a dhéanamh as ár seirbhísí.

Ina dhiaidh sin déanfaidh ár bhfoireann saineolaithe athbhreithniú ar d’iarratas agus ansin cuirfidh siad faoi bhráid Rialtas Cheanada é lena cheadú. I bhformhór na gcásanna beimid in ann próiseáil an lae chéanna a sholáthar duit agus stádas d’iarratais a nuashonrú duit trí ríomhphost, mura mbeidh aon mhoill ann.


Díolúine ó Fhreagracht

Ní ráthaíonn an suíomh Gréasáin seo go nglacfar nó go gceadófar iarratais ar Cheanada Ceanada. Ní théann ár seirbhísí níos faide ná d’iarratas Ceanada Ceanada a phróiseáil tar éis sonraí a fhíorú agus a athbhreithniú i gceart agus a chur faoi bhráid chóras eTA Cheanada.

Tá ceadú nó diúltú an iarratais faoi réir chinneadh Rialtas Cheanada go hiomlán. Ní féidir an láithreán gréasáin nó a ghníomhairí a bheith freagrach as aon diúltú a d’fhéadfadh a bheith ann d’iarratas an iarratasóra a tharla, mar shampla, mar gheall ar fhaisnéis mhícheart, in easnamh nó neamhiomlán. Is é freagracht an iarratasóra a chinntiú go soláthraíonn sé nó sí faisnéis bhailí, cheart agus iomlán.


Slándáil agus Fionraí Sealadach Seirbhíse

D’fhonn an suíomh Gréasáin agus an fhaisnéis atá stóráilte ina bhunachar sonraí a chosaint agus a dhaingniú, forchoimeádaimid an ceart bearta slándála nua a athrú nó a thabhairt isteach gan aon fhógra roimh ré, úsáid aon úsáideora aonair den láithreán gréasáin seo a tharraingt siar agus / nó a theorannú, nó aon cheann eile a thógáil. bearta den sórt sin.

Coimeádaimid an ceart freisin an suíomh Gréasáin agus a sheirbhísí a chur ar fionraí go sealadach i gcás cothabhála an chórais, nó tosca den sórt sin atá lasmuigh dár rialú mar thubaistí nádúrtha, agóidí, nuashonruithe bogearraí, srl., Nó gearradh nó tine leictreachais gan choinne, nó athruithe sa bhainistíocht. córas, deacrachtaí teicniúla, nó aon chúiseanna eile den sórt sin a chuireann bac ar fheidhmiú an láithreáin ghréasáin.


Athrú Téarmaí agus Coinníollacha

Coimeádaimid an ceart aon athruithe a dhéanamh ar na téarmaí agus na coinníollacha a cheanglaíonn úsáid an úsáideora ar an suíomh Gréasáin seo, ar chúiseanna éagsúla mar shlándáil, dhlí, rialáil, srl. Trí leanúint ar aghaidh ag úsáid an láithreáin ghréasáin seo glacfar leis gur aontaigh tú cloí leis na téarmaí úsáide nua agus tá sé de fhreagracht ort seiceáil ar aon athruithe nó nuashonruithe mar an gcéanna sula leanfaidh tú ag úsáid an láithreáin ghréasáin seo agus na seirbhísí a thairgtear air.


Foirceannadh

Más cosúil gur theip ort cloí leis agus gníomhú de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá leagtha síos ag an suíomh Gréasáin seo, forchoimeádaimid an ceart chun do rochtain ar an suíomh Gréasáin seo agus a sheirbhísí a fhoirceannadh.


Dlí Infheidhme

Tá na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos anseo faoi rialú ag dlínse dhlí na hAstráile agus tagann siad faoi agus i gcás aon imeachtaí dlí, beidh na páirtithe uile faoi réir dhlínse chúirteanna na hAstráile.


Gan Comhairle Inimirce

Soláthraímid cúnamh le próiseáil agus le cur isteach an iarratais ar eTA do Cheanada. Níl aon chomhairle inimirce d’aon tír san áireamh inár seirbhísí.