કેનેડા માટે વિઝા અથવા ઇટીએ ના પ્રકાર

કેનેડા ઇટીએ ના પ્રકાર


International visitors traveling to Canada need to carry proper documentation in order to be able to enter the country. Canada અમુક વિદેશી નાગરિકોને મુક્તિ આપે છે from carrying a proper travel Visa when visiting the country via air through commercial or chartered flights. These foreign nationals can apply instead for the કેનેડા ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ izationથોરાઇઝેશન અથવા કેનેડા ઇટીએ. The Canada eTA allows you travel to Canada without a Visa but it is available only for citizens of a select few countries. If you are eligible for the Canada eTA once your application for it is approved it will be linked to your passport and be valid for five years or lesser if your passport expires before five years. Although the Canada eTA has the same function as the Canada Visa the difference lies in the fact that the eTA for Canada is easier to obtain than the Standard Visa for Canada whose application and approval take a longer time than the Canadian eTA for foreign nationals which can be approved within minutes usually. Once your કેનેડા ઇટીએ માટે અરજી has been approved you can stay in the country for a short span of time lasting up to six months although the exact duration would depend on your purpose of visit and would be stamped on your passport by the border officials.

વિદેશી નાગરિકો કેનેડા માટે ઇટીએ માટે વિવિધ અને વિવિધ હેતુઓ માટે અરજી કરી શકે છે, જેમ કે layover or transit, or for tourism and sightseeing, or for business purposes, or for medical treatment . The Canada eTA would serve as the Travel Authorization Document for the visitor to Canada in all of these cases.

ચાર પ્રકારના કેનેડા ઇટીએ નીચે વિગતવાર છે:

વ્યવસાય માટે કેનેડા ઇટીએ

As one of the most important countries in the global market, Canada opens its doors to many business visitors all round the year. Any foreign nationals from those countries that are eligible for a Canadian eTA can come to Canada for the purpose of business by obtaining the eTA for Canada. These business purposes can include business, professional, scientific, or educational conferences or conventions, business meetings or consultation with business associates, looking for job vacancies, research activities related to your business, negotiation of a contract, or settling the affairs of an estate . The Canada eTA makes visiting the country easy and convenient for all business visitors to Canada.

પર્યટન માટે કેનેડા ઇટીએ

કેનેડા સૌથી વધુ એક છે પ્રવાસીઓ વચ્ચે વિશ્વના લોકપ્રિય દેશો. From beautiful landscapes to cultural diversity, it’s got it all. There are some internationally famous places in Canada such as Niagara Falls, the Rocky Mountains, and such cities as Vancouver, Toronto, etc., that bring tourists to the country from all over the world. International tourists who are citizens of any of the countries eligible for the Canada eTA and who are પર્યટન હેતુ માટે કેનેડા પ્રવાસ, તે જ, spending the holidays or vacationing in any Canadian city, sightseeing, visiting family or friends, coming as part of a school group on a school trip or for some other social activity, or attending a short course of study that does not award any credits , they can apply for the eTA for Canada as the Travel Authorization Document to allow them entry into the country.

વધુ વાંચો:
પ્રવાસીઓ અથવા મુલાકાતી તરીકે કેનેડા આવવા વિશે વધુ જાણો.

પરિવહન માટે કેનેડા ઇટીએ

Because Canadian airports offer connecting flights to a large number of cities in the world, often foreign nationals may find themselves in a Canadian airport or a Canadian city for layover or transit purposes on the way to their final destination. While waiting for their connecting flight to another country or destination, international travelers who would have to very briefly stay in Canada can use the Canada eTA for Transit to do so. If you are a citizen of a કેનેડિયન ઇટીએ માટે પાત્ર દેશ and you have to wait at any Canadian airport for a few hours to transit to a flight into another country or have to wait in any Canadian city for a few days till the next flight into the country of your destination, then the Canadian eTA for Transit is the Travel Authorization Document that you would need.

તબીબી સારવાર માટે કેનેડા ઇટીએ

If you are a foreign national with citizenship of any of the countries that are eligible for the eTA for Canada then you can come to Canada for a planned medical treatment by applying for the Canada eTA. Apart from the કેનેડિયન ઇટીએ માટેની સામાન્ય આવશ્યકતાઓ you would also need to provide proof of the scheduled medical treatment. Any documentation that proves your medical diagnosis and why you need to be treated in Canada would work as evidence for your કેનેડામાં તબીબી સારવારની યોજના. If you are visiting Canada on the eTA for a non-medical purpose and happen to require બિનઆયોજિત તબીબી સારવાર અથવા સહાય, you would be treated by local medical staff and you or your insurance company would have to cover the costs for the same.

વધુ વાંચો:
અમે અહીં મેડિકલ દર્દીઓ માટે કેનેડા વિસાના વ્યાપક રૂપે આવરી લીધા છે.

આ બધા કેનેડા ઇટીએ પ્રકારોએ તેને ખૂબ સરળ અને અનુકૂળ બનાવ્યા છે કેનેડા ઇટીએ પાત્ર દેશોના નાગરિકો to visit Canada for a short duration of time lasting up to six months. However, you should keep in mind that ઇમિગ્રેશન, શરણાર્થીઓ અને નાગરિકત્વ કેનેડા (આઈઆરસીસી) જો તમે એક હોવ તો પણ તમને સરહદ પર પ્રવેશ નકારી શકે છે માન્ય કેનેડા ઇટીએ ધારક if you do not have all your documents, such as your passport, in order , which will be checked by the border officials; if you pose any health or financial risk; and if you have previous criminal/terrorist history or previous immigration issues.

જો તમારી પાસે કેનેડા ઇટીએ માટે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો તૈયાર છે અને કેનેડા માટે ઇટીએ માટેની તમામ પાત્રતાની શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તો તમે તદ્દન સરળતાથી સક્ષમ બનશો. કેનેડા ઇટીએ માટે applyનલાઇન અરજી કરો જેનો અરજી ફોર્મ એકદમ સરળ અને સીધો છે. જો તમને કોઈ સ્પષ્ટતાની જરૂર હોય તો તમારે સપોર્ટ અને માર્ગદર્શન માટે અમારા હેલ્પડેસ્કનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.