eTA Canada Kev Muaj Cai Tau Txais Visa

Pib txij lub Yim Hli 2015, eTA (Kev Pom Zoo Mus Taug Kev Hluav Taws Xob) yog qhov yuav tsum muaj rau cov neeg taug kev tuaj xyuas tebchaws Canada kev lag luam, caij tsheb hla los yog ncig xyuas hauv qab rau lub hlis.

eTA yog txoj cai nkag tshiab rau cov neeg txawv tebchaws uas muaj vixaj zam raws cai uas npaj yuav taug kev hla tebchaws Canada. Qhov kev tsocai muaj txuas hauv tshuab hluav taws xob rau koj phau ntawv hla tebchaws thiab siv tau rau lub sijhawm tsib xyoos.

Cov neeg thov siv ntawm cov tebchaws / thaj chaw tsim nyog yuav tsum thov online tsawg kawg 3 hnub ua ntej hnub los txog.

Cov neeg xam xaj Asmeskas tsis xav tau ntawv tso cai los ntawm tebchaws Canada Electronic. Cov neeg xam xaj Asmeskas tsis xav tau Tebchaws Canada Visa lossis Canada eTA taug kev rau tebchaws Canada.

Cov pej xeem ntawm cov teb chaws hauv qab no yog cov muaj cai thov rau eTA Canada:

Thov thov rau eTA Canada 72 teev ua ntej ntawm koj lub davhlau.