1. 1. Soumèt Aplikasyon Online
  2. 2. Revize ak Konfime Peman
  3. 3. Resevwa Apwouve Visa

Tanpri antre tout enfòmasyon an angle

Detay pèsonèl

Ekri non ou egzakteman jan yo montre nan paspò ou
  • Non Fanmi se ke yo rele tou Siyati oswa Siyati
  • Antre tout non (yo) jan yo parèt sou paspò ou.
*
Antre Non ou Premye ak Mwayen jan yo montre nan paspò ou
  • Tanpri bay premye non ou (yo konnen tou kòm "non yo bay") egzakteman jan yo montre sou paspò ou oswa dokiman idantite ou.
Asire w ke non konplè yo bay pi ba a (ki gen ladan nenpòt mitan non) an angle epi li matche egzakteman non ki nan paspò w la.

*
*
*
Antre vil ou oswa eta nesans ou a jan yo montre nan paspò ou
  • Ekri non vil la / vil / vilaj la montre nan plas jaden nesans sou paspò ou. Si pa gen okenn vil / vil / vilaj sou paspò ou, antre nan non vil / vil / vilaj la kote ou te fèt la.
*
  • Soti nan meni an drop-down, chwazi non an nan peyi a montre nan plas la nan nesans jaden sou paspò ou.
*
  • Ou pral resevwa yon imèl ki konfime resevwa aplikasyon w lan nan adrès imèl ou bay la.
*
*