Kanada Visa Aplikasyon

Pwosedi sou entènèt aplikasyon pou Visa Kanada a trè pratik ak posib. Vizitè ki elijib pou aplikasyon pou viza eTA Kanada ka jwenn pèmi ki nesesè pou chita lakay yo nenpòt ki lè nan jounen an san yo pa oblije vwayaje nan nenpòt anbasad oswa konsila pou pwoblèm sa a.

Vizite Kanada pa janm vin pi fasil depi Gouvènman Kanada te entwodwi pwosesis senplifye ak senplifye pou jwenn otorizasyon pou vwayaj elektwonik oswa Kanada Visa sou entènèt. Kanada Visa sou entènèt se yon otorizasyon vwayaj elektwonik oswa yon pèmi vwayaj pou vizite Kanada pou yon peryòd tan mwens pase 6 mwa. Vizitè entènasyonal yo dwe gen yon eTA Kanadyen pou kapab antre Kanada epi eksplore peyi etonan sa a. Sitwayen etranje ka aplike pou yon Kanada Visa Aplikasyon nan yon kesyon de minit. Pwosesis aplikasyon pou viza Kanada otomatik, senp, epi konplètman sou entènèt.

Aplike pou yon viza Kanada se byen posib ak pratik kounye a ... yon moun ka tou senpleman fè li sou entènèt. Si ou vle vizite Kanada epi ou kalifye pou viza vizitè eTA Canada, ou ka jwenn pèmi a atravè yon aplikasyon viza Kanada sou Entènèt nan konfò lakay ou nenpòt lè. Koulye a, ou pa bezwen vwayaje nan yon konsila oswa anbasad ranpli ou Fòm aplikasyon pou viza Kanada. 

Si w ap vizite Kanada pou biznis, touris, oswa transpò piblik, avèk Aplikasyon sou entènèt pou viza vizitè Kanada ou ka jwenn aplikasyon pou viza eTA Kanada ou. Pwosesis aplikasyon pou viza Kanada kounye a vin pi efikas ak pi fasil pou ou. Pou fè konesans tèt ou ak ki kalite repons yo fòm aplikasyon viza pral mande, ale nan kesyon yo poze souvan mete sou sit entènèt la. Sa ap ede w prepare tèt ou pou aplikasyon viza Kanada, paske w ap konnen ki kalite kesyon yo poze. Yon fwa ou vin konnen tout bagay sou la Fòm aplikasyon pou viza Kanada, li ede elimine tout erè posib sou la Fòm aplikasyon pou viza Kanada osi byen ke li fè pwosesis aplikasyon an viza Kanada pi vit. 

Apre sa, li se fè sèlman nan bi pou yo soumèt yon fòm detaye ak apwopriye sou sit entènèt la. Nan nenpòt ka, si gen nenpòt kalite enfòmasyon egare ak erè nan fòm ou sou sit entènèt la, gen chans pou aplikasyon viza ou a ka jwenn rejte pa Imigrasyon, Refijye ak Sitwayènte Kanada (IRCC). 

Li toujou pi bon pou w familyarize w ak kesyon ki nesesè yo nan ekriti sa a epi konprann tout pwosesis la. Nou pa rejte aplikasyon viza Kanada ou an e se pou sa n ap gide w atravè tout pwosesis aplikasyon an. Ou jis bezwen sonje oswa kenbe nan tèt ou tou sa ki mansyone isit la. Yon bagay ke ou ta dwe konnen se omwen 72 èdtan anvan depa ou tout kesyon yo nan la Fòm aplikasyon Visa Kanada yo dwe reponn epi soumèt. 

LI PIPLIS: 

 Nan yon kesyon de minit, sitwayen etranje ka aplike pou yon eTA Kanada Visa sou entènèteTA Kanada Visa pwosesis se konplètman sou entènèt, senp ak otomatik. 

Ki sa ki se yon viza Kanada sou entènèt oswa eTA Kanada Visa? 

eTA la vle di Elektwonik Vwayaj Otorizasyon. Nan dènye tan yo, eTA Kanada Visa te ranplase aplikasyon pou Kanada Visa. Pi bon pati a se ke li gen menm kritè yo, se egalman enpòtan epi li bay menm pèmi a vizitè yo. 

Si w vle vole pou Kanada san w pa gen yon viza touris avèk ou, yon Visa EtA Canada, w ap bezwen yon otorizasyon pou vwayaje. Ou ka fasilman aplike pou yon eTA san okenn pwoblèm nan pwosedi yo si la Fòm aplikasyon pou Visa Kanada sou entènèt ki disponib pou ou. Li travay souvan ak benefis ou nan pa gen tan. Yon eTA se pa yon kopi papye papye a men se yon pèmi elektwonik pou vwayajè k ap deplase Kanada san viza.

Gen kèk egzamen ofisyèl ak evalyasyon ki bezwen fè anvan eTA Kanada Visa yo te pèmèt. Yo dwe enfòme w ke IRCC egzamine chak aplikasyon, ki rele tou "Immigration, Refugees and Citizenship Canada". Fòm aplikasyon w pou yon viza ap apwouve si yo jwenn ke ou pa ditou yon menas sekirite. 

Dapre nimewo paspò w la, yo pral tcheke si w gen yon viza eTA Kanada ki valab oswa ou pa nan moman w ap tcheke ayewopò an. Pou kenbe pwotokòl sekirite moun ki otorize abò, sa fèt pou elimine tout vwayajè ki pa otorize/endezirab pou monte vòl la. 

Poukisa eTA Kanada Visa obligatwa? 

Èske w ap planifye pou w ale nan yon lòt nasyon, oswa tou senpleman vle vwayaje nan Kanada atravè avyon, pou yon vwayaj jou ferye oswa kèk travay ofisyèl? Ou bezwen aplike pou yon viza eTA Kanada. Li pa obligatwa sèlman pou granmoun, men tou pou timoun minè tou. Yo bezwen montre viza eTA Kanada yo tou pandan w ap tcheke.

Apre sa, yon viza eTA Kanada pa pral sifi nan kèk senaryo epi ou bezwen aplike pou yon viza pou vwayaje. Pou egzanp, si kritè eTA Kanada Visa ou a pa ranpli oswa ou vle rete nan Kanada pou plis pase sis mwa, Lè sa a, ou dwe aplike pou yon vizitè oswa viza touris.

Anjeneral, kòm nou konnen ke pwosesis pou aplike pou yon viza touris nòmal se pi konplike, chè epi li pran plis tan konpare ak eTA Kanada Visa. Epi gen divès restriksyon ki toujou anpeche pwosesis akseptasyon viza ak pwosedi pou etidye oswa travay nan Kanada. Anplis, eTA Kanada Visa trete ak apwouve pi bonè epi san okenn restriksyon. Yon Visa eTA Kanada anjeneral apwouve nan jis 3 jou epi si li ijan, Lè sa a, nan mwens pase inèdtan. Ou ka jwenn tout detay sou kalifikasyon pou viza eTA Kanada isit la.

Yon viza eTA Kanada pa nesesè si w deja gen yon viza oswa menm si w gen yon paspò ameriken oswa Kanada pou rezon vwayaj. Men, si ou rive nan Kanada pa tè, Lè sa a, eTA Kanada Visa pa aplikab. 

Kondisyon pou kalifikasyon pou eTA Kanada Visa

Si ou vle aplike pou eTA Kanada Visa san okenn restriksyon, ou bezwen ranpli kondisyon sa yo:

 • Ou fè pati yon peyi Ewopeyen tankou UK oswa Iland oswa nenpòt peyi mansyone sou sit entènèt la. Tcheke lis konplè a peyi ki elijib pou eTA Kanada Visa.
 • Ou pa ditou yon menas sekirite pou sante piblik.
 • Ou ap deplase nan yon peyi, planifye pou yon jou ferye oswa yon vwayaj ak fanmi oswa pou rezon etid.
 • Ou pa gen okenn istwa kriminèl epi ou pa janm sibi okenn vòl ki gen rapò ak viza oswa imigrasyon ilegal.
 • Ou kanpe bò kote Règ prevansyon COVID 19 Kanadyen yo.

LI PIPLIS:

Si ou se pou yon avanti sezisman konsa fè eksperyans yon bagay ou kwè ki pi lwen pase òdinè, ou ta dwe vizite kolòn vètebral-chiring kote ante ki sitiye nan peyi Kanada. Aprann sou Pi gwo dis kote ante pou vizite nan Kanada.

Validite eTA Kanada Visa 

Lè w apwouve aplikasyon w lan, eTA Kanada Visa w ap vin valab sou plas. Le pli vit ke paspò ou kont ki te aplike eTA Kanada Visa ou a ekspire, validite eTA ou a ekspire tou. Nan ka w ap itilize yon nouvo paspò. Ou bezwen mete yon nouvo aplikasyon pou yon nouvo eTA Visa Online si w ap itilize yon nouvo paspò. Sonje ke ou bezwen viza eTA Kanada ou nan moman enskripsyon an ak lè w rive nan Kanada. 

Pou tout peryòd la nan sejou ou nan Kanada, paspò ou dwe valab tou. Sou yon sèl vizit, sejou ou a valab pou jiska sis mwa. Otan ke ou vle, ou ka chwazi vwayaje nan Kanada pandan peryòd sa a. Dire sis mwa vle di mwa youn apre lòt; li pa ka lonje pa sote mwa rete. 

Youn nan kondisyon ki pi enpòtan ak prensipal eTA Kanada se yon paspò byometrik pou aplike pou yon Aplikasyon pou viza Kanada. Pou verifye elijiblite yo, aplikan yo dwe bay tout detay paspò yo. Li pral deside si ou gen dwa antre nan peyi a oswa ou pa.

Kèk kesyon vizitè yo bezwen reponn yo se:

 • Ki nasyon ki ba ou yon paspò? 
 • Ki nimewo paspò a? 
 • Dat nesans aplikan an?  
 • Ki non vizitè a konplè? 
 • Ki pwoblèm ak dat ekspirasyon sou modpas ou a?  

Anvan yo fin ranpli fòm nan, aplikan yo oblije asire w ke tout bagay sa yo mansyone anwo yo an lòd. Pa ta dwe gen okenn erè oswa erè nan enfòmasyon yo bay la epi li bezwen yo dwe ajou. Menm pi piti erè oswa erè nan fòm lan ka vin rezon ki fè reta ak dezòd nan jwenn yon viza oswa menm anile viza a.

 

Pou tcheke istwa aplikan an, gen kèk kesyon background nan fòm aplikasyon pou Visa eTA Kanada. Li vini nan foto a apre tout enfòmasyon ki enpòtan paspò yo disponib nan fòm lan. Si yo te janm refize antre oswa mande w pou sòti nan peyi a oswa yo te janm refize yon viza oswa yon pèmi pandan w ap vwayaje nan Kanada ta premye kesyon ki gen anpil chans yo te poze. Y ap poze plis kesyon si aplikan an di wi epi youn ap oblije bay kèlkeswa detay yo mande yo. 

 

Si yo jwenn nenpòt istwa kriminèl sou aplikan an, yo bezwen di ki ofans yo te komèt la; nati krim lan ansanm ak kote ak dat krim lan. Sepandan, se pa ke yon moun pa ka antre Kanada ak yon dosye kriminèl; si nati krim lan pa menase pèp Kanadyen an, Lè sa a, ou ka jwenn antre nan peyi a. Men, si yon krim nan nati sa yo ki poze yon menas pou piblik la, Lè sa a, ou pa pral jwenn antre nan Kanada. 


Gen kèk kesyon nan fòm aplikasyon pou viza eTA Kanada pou rezon medikal ak ki gen rapò ak sante. Sa yo pral tankou - ou kòm yon aplikan yo te dyagnostike ak tibèkiloz? Oswa èske ou te rete an kontak ak yon moun ki soufri tibèkiloz pandan de ane ki sot pase yo? Menm jan ak kesyon sa yo, w ap jwenn tou yon lis kondisyon medikal ki ede w idantifye epi endike kalite maladi w nan lis la (si ta genyen nenpòt ki). Men, sa pa vle di ke aplikasyon w lan pral rejte imedyatman menm si w ap soufri nan nenpòt nan maladi yo mansyone nan lis la. Plizyè faktè antre nan foto a kòm tout aplikasyon yo evalye ka pa ka. 

LI PIPLIS:
Si lide sezon ivè Kanadyen an se yon gwo frèt pou ou Lè sa a, ou ta ka bezwen yon rapèl nan kèk nan destinasyon yo sezon fredi pafè nan peyi a. Aprann sou Top Kote yo vizite nan Kanada nan sezon fredi.

Kèk lòt kesyon yo poze sou fòm aplikasyon pou Visa Kanada

Anvan yo ka trete demann lan pou revizyon, yo poze kèk lòt kesyon:

Kesyon sa yo ka klase jan sa a: 

 • plan vwayaj aplikan an 
 • detay kontak aplikan an
 • sitiyasyon matrimonyal ak travay aplikan an

Pou aplikasyon eTA, detay kontak yo obligatwa tou: 

Aplikan eTA dwe bay yon adrès imel ki valab. Youn dwe kenbe nan tèt ou ke pwosesis la Canada eTA fèt sou entènèt epi w ap jwenn yon retounen sou imel la sèlman. Le pli vit ke otorizasyon elektwonik vwayaj la apwouve, yo voye yon notifikasyon pa imel. Pakonsekan, yon adrès valab ak aktyèl esansyèl pou kominikasyon lis. 

Adrès rezidansyèl yo mande tou!

Ou bezwen reponn kèk kesyon sou sitiyasyon matrimonyal ou ak travay ou. Pou chwazi nan lis deroule ki nan seksyon sitiyasyon matrimonyal yo, yo pral bay aplikan an anpil opsyon. 

Soti nan okipasyon ou, non konpayi an, non konpayi kote w ap travay la ak tit travay aktyèl la, tare kèk detay travay ke fòm lan egzije. Yon aplikan bezwen mansyone ane kote li te kòmanse travay. Opsyon yo bay yo se pran retrèt oswa chomaj oswa menaj oswa ou pa janm gen travay oswa ou pa travay kounye a. 

Kesyon enfòmasyon sou vòl tankou dat arive: 

Pa gen okenn nesesite pou achte tikè vòl davans; pasaje yo ka chwazi pou jwenn tikè yo yon fwa pwosesis seleksyon eTA la fini. Kidonk, pèsonn p ap mande w pou w montre prèv tikè a jiskaske pwosesis aplikasyon an kòmanse. 

Lè w fin di sa, vwayajè yo ki deja gen yon orè ki te deside davans yo dwe bay dat arive a ak orè vòl la si yo mande yo. 

LI PIPLIS: 

 Ou vle konnen pwochen etap yo apre w fin ranpli epi fè peman pou eTA Kanada Visa? Apre w fin aplike pou Visa eTA Kanada: Pwochen etap.  

Aplikasyon pou viza Kanada sou entènèt te fè pwosesis la nan Aplikasyon pou viza Kanada senp. Li pèmèt ou ranpli fòm aplikasyon viza ou an nan konfò lakay ou. Li se yon pwosesis byen senp pou aplike pou yon viza vizitè Kanada; ou jis bezwen kalifye pou eTA epi bay tout enfòmasyon yo mande yo. Kidonk, kisa w ap tann? Senpleman ranpli ou Aplikasyon sou entènèt pou viza vizitè Kanada epi jwenn viza ou san pwoblèm.


Tcheke ou kalifikasyon pou viza eTA Kanada epi aplike pou eTA Kanada Visa 72 èdtan davans nan vòl ou. Sitwayen Britanik yo, Sitwayen Italyen, Sitwayen Panyòl, Sitwayen franse, Sitwayen Izraelyen yo, Sitwayen Kore di Sid, Sitwayen Pòtigè, epi Sitwayen chilyen ka aplike sou entènèt pou eTA Kanada Visa. Ou ta dwe bezwen nenpòt ki èd oswa mande pou nenpòt ki klarifikasyon ou ta dwe kontakte nou asistans pou sipò ak konsèy.