Kanada Visa soti nan Sloveni

Visa Kanada pou Sitwayen Sloveni

Aplike pou viza Kanada soti nan Sloveni

eTA pou sitwayen Sloveni

Kalifikasyon eTA

 • Sitwayen Sloveni kapab aplike pou Kanada eTA
 • Sloveni te yon manm lansman pwogram Canada eTA
 • Sitwayen Sloveni yo jwi antre rapid lè l sèvi avèk pwogram Canada eTA

Lòt Kondisyon eTA

 • Sitwayen Sloveni yo ka aplike pou eTA sou Entènèt
 • Kanada eTA valab pou rive pa lè sèlman
 • Kanada eTA se pou touris kout, biznis, vizit transpò piblik
 • Ou dwe gen plis pase 18 an pou aplike pou eTA otreman mande pou yon paran / gadyen legal

Kanada Visa soti nan Sloveni

Sitwayen Sloveni yo oblije aplike pou yon viza Kanada eTA pou antre nan Kanada pou vizit jiska 90 jou pou touris, biznis, transpò piblik oswa rezon medikal. eTA Kanada Visa soti nan Sloveni pa opsyonèl, men yon egzijans obligatwa pou tout sitwayen Sloveni vwayaje nan peyi a pou sejou kout. Anvan vwayaje nan Kanada, yon vwayajè bezwen asire ke validite paspò a se omwen twa mwa apre dat depa espere a.

Visa eTA Kanada ap aplike pou amelyore sekirite fwontyè a. Pwogram Kanada eTA te apwouve an 2012, e li te pran 4 ane pou devlope. Pwogram eTA te entwodui an 2016 pou kontwole vwayajè ki soti lòt bò dlo kòm yon repons a ogmantasyon mondyal aktivite teworis yo.

Kouman mwen ka aplike pou Kanada Visa soti nan Sloveni?

Visa Kanada pou sitwayen Sloveni gen ladann yon fòm aplikasyon sou entènèt ki ka konplete nan senk (5) minit. Li nesesè pou aplikan yo antre enfòmasyon sou paj paspò yo, detay pèsonèl yo, detay kontak yo, tankou imel ak adrès, ak detay travay. Aplikan an dwe an bon sante epi li pa ta dwe gen yon istwa kriminèl.

Visa Kanada pou sitwayen Sloveni yo ka aplike sou entènèt sou sit entènèt sa a epi yo ka resevwa Visa Kanada sou Entènèt pa Imèl. Pwosesis la trè senplifye pou sitwayen Sloveni yo. Sèl egzijans la se genyen yon idantifikasyon imel, yon kat kredi / debi nan 1 nan 133 lajan yo oswa Paypal.

Apre ou fin peye frè yo, pwosesis aplikasyon eTA a kòmanse. Canada eTA yo delivre pa imel. Visa Kanada pou sitwayen Sloveni yo pral voye pa imel, apre yo fin ranpli fòm aplikasyon an sou entènèt ak enfòmasyon ki nesesè yo epi yon fwa yo te verifye peman an sou entènèt kat kredi. Nan sikonstans ki ra anpil, si dokiman anplis yo mande, aplikan an pral kontakte anvan apwobasyon Canada eTA.


Kondisyon pou Visa Kanada pou sitwayen Sloveni

Pou antre Kanada, sitwayen Sloveni yo pral bezwen yon dokiman vwayaj oswa paspò valab pou yo ka aplike pou Canada eTA. Sitwayen Sloveni ki gen yon paspò ki gen yon lòt nasyonalite bezwen asire yo aplike ak menm paspò ke yo pral vwayaje a, paske Kanada eTA pral asosye ak paspò ki te mansyone nan moman aplikasyon an. Pa gen okenn nesesite pou enprime oswa prezante okenn dokiman nan ayewopò an, paske eTA a estoke elektwonikman kont paspò a nan sistèm imigrasyon Kanada.

Aplikan yo pral tou mande pou yon kredi valab oswa kat debi oswa kont PayPal pou peye pou Canada eTA. Sitwayen Sloveni yo oblije bay tou yon adrès imèl valab, pou resevwa Canada eTA nan bwat resepsyon yo. Se pral responsablite w pou w tcheke ak anpil atansyon tout done yo antre pou pa gen pwoblèm ak Otorite Vwayaj Elektwonik Kanada (eTA), sinon ou ka oblije aplike pou yon lòt eTA Kanada.

Li sou Kondisyon Visa konplè pou eTA Kanada

Konbyen tan sitwayen Sloveni ka rete sou Canada Visa Online?

Dat depa sitwayen Sloveni a dwe nan 90 jou apre arive. Moun ki gen paspò Sloveni yo oblije jwenn yon Otorite Vwayaj Elektwonik Kanada (Canada eTA) menm pou yon ti dire 1 jou jiska 90 jou. Si sitwayen Sloveni yo gen entansyon rete pou yon dire pi long, Lè sa a, yo ta dwe aplike pou yon Visa ki enpòtan depann de sikonstans yo. Canada eTA valab pou 5 ane. Sitwayen Sloveni yo ka antre plizyè fwa pandan senk (5) ane validite Kanada eTA.

Kesyon yo poze souvan sou eTA Kanada Visa


Bagay pou fè ak kote ki enterese pou Sitwayen Sloveni

 • Rechèch pou lous polè nan Churchill, Manitoba
 • Egou nan Toronto, Toronto, Ontario
 • Doktè Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, Vancouver, British Columbia
 • Estasyon Lower Bay, Toronto, Ontario
 • Otèl Glace, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Quebec
 • Pran yon vwayaj Trolley Kingston, Kingston, Ontario
 • Ale Tidal Rafting, Nova Scotia
 • Eksplore kòt la Sunshine, British Columbia
 • St John's, Newfoundland ak Labrador
 • Lake Louise, Banff National Park, Alberta
 • Yon senp tranch nan tè - Hornby Island, British Columbia

Anbasad Sloveni nan Kanada

adrès

150 Metcalfe Street, Suite 2200 K2P 1P1 Ottawa Ontario - Kanada M5K 1E6

Telefòn

+ 1-613-565-5781

Faks

-


Tanpri aplike pou yon eTA Kanada 72 èdtan davans nan vòl ou.