תנאים

להלן להלן התנאים וההגבלות הנשלטים על פי החוק האוסטרלי, שנקבעו על ידי אתר זה לשימוש המשתמש באתר זה. על ידי גישה ושימוש באתר זה אתה מניח שקראת, הבנת והסכמת לתנאים אלה, שנועדו להגן על האינטרסים החוקיים של החברה וגם של המשתמש. המונחים "המבקש", "המשתמש" ו"אתה "כאן מתייחסים למבקש eTA מקנדה המבקש להגיש בקשה ל- eTA שלהם לקנדה דרך אתר זה והמונחים" אנו "," אותנו "ו"שלנו" עיין באתר זה.

אתה יכול להיעזר בעצמך בשימוש באתר האינטרנט שלנו ובשירותים שאנו מציעים בו רק עם הסכמתך לכל התנאים המפורטים בזאת.


מידע אישי

המידע הבא רשום כנתונים אישיים בבסיס הנתונים של אתר זה: שמות; תאריך ומקום הלידה; פרטי דרכון; נתוני גיליון ותוקף; סוג הראיות / המסמכים התומכים; טלפון וכתובת דוא"ל; כתובת דואר קבועה; עוגיות; פרטי מחשב טכניים, רשומת תשלום וכו '.

כל המידע שסופק רשום ונשמר במסד הנתונים המאובטח של אתר זה. נתונים הרשומים באתר זה אינם משותפים ואינם נחשפים לצדדים שלישיים, למעט:

  • כאשר המשתמש הסכים במפורש להתיר פעולות מסוג זה.
  • כאשר זה נדרש לניהול ותחזוקה של אתר זה.
  • כאשר ניתן צו מחייב כחוק, המחייב מידע.
  • כאשר מקבלים הודעה על כך ולא ניתן להפלות את הנתונים האישיים.
  • החוק מחייב לספק את הפרטים האלה.
  • נמסר כטופס בו לא ניתן להפלות מידע אישי.
  • החברה תעבד את הבקשה באמצעות המידע שנמסר על ידי המבקש.

אתר זה אינו אחראי לכל מידע שגוי שנמסר.

למידע נוסף על תקנות הסודיות שלנו, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.


בעלות ומגבלות על השימוש באתר

אתר זה הוא בבעלות אך ורק של גורם פרטי, כאשר כל נתוניו ותוכנו מוגנים בזכויות יוצרים ובנכס זהה. אנחנו לא קשורים בשום צורה או צורה לממשלת קנדה. אתר זה והשירותים המוצעים בו מוגבלים לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד ואין להשתמש בהם למטרות רווח אישי או להימכר לצד שלישי. אינך רשאי להרוויח מהשירותים או מהמידע הקיים כאן בדרך אחרת. אינך רשאי לשנות, להעתיק, לעשות שימוש חוזר או להוריד אף חלק מאתר זה לשימוש מסחרי. אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה ובשירותיו אלא אם כן אתה מסכים להיות מחויב ולציית לתנאי השימוש הללו באתר. כל הנתונים ו תוכן באתר זה מוגן בזכויות יוצרים.


אודות השירותים שלנו ומדיניות המסירה

אנו ספקי שירות יישומים מקוונים פרטיים של צד שלישי שמבוססים באסיה ובאוקיאניה ולא קשורים בשום דרך לממשלת קנדה או לשגרירות קנדה. השירותים שאנו מספקים הם אלה של הזנת נתונים ועיבוד של בקשות למתן אשרת eTA למועמדים זרים אזרחים זרים המעוניינים לבקר בקנדה. אנו יכולים לעזור לך בקבלת אישור הנסיעות האלקטרוני או eTA לקנדה מממשלת קנדה על ידי סיוע במילוי בקשתך, בחינה נכונה של תשובותיך והמידע שאתה מזין, תרגום כל מידע במידת הצורך, בדיקת הכל דיוק, השלמה ושגיאות כתיב ודקדוק.

על מנת לעבד את בקשתך ל- eTA קנדה וכדי להבטיח שהבקשה שלך הושלמה אנו עשויים ליצור איתך קשר בטלפון או בדוא"ל אם אנו זקוקים למידע נוסף ממך. לאחר שמילאתם לחלוטין את טופס הבקשה באתרנו, תוכלו לעיין במידע שמסרתם ולבצע שינויים במידת הצורך. לאחר מכן תידרש לשלם את התשלום עבור שירותינו.

לאחר מכן צוות המומחים שלנו יבדוק את בקשתך ואז יגיש אותה לאישור ממשלת קנדה. ברוב המקרים נוכל לספק לך טיפול באותו יום ולעדכן אותך בסטטוס הבקשה שלך באמצעות דוא"ל, אלא אם כן יהיו עיכובים כלשהם.


פטור מאחריות

אתר זה אינו מתחייב לקבלה או אישורן של בקשות ל- eTA בקנדה. שירותינו אינם חורגים מעיבוד בקשת ה- eTA שלך בקנדה לאחר אימות ובדיקה נכונה של הפרטים והגשתה למערכת eTA בקנדה.

אישור הבקשה או דחייתו כפוף לחלוטין להחלטת ממשלת קנדה. האתר או סוכניו אינם ניתנים באחריות לכל סירוב אפשרי לבקשת המבקש שייגרם, למשל, בשל מידע שגוי, חסר או חסר. באחריות המבקש לוודא שהוא מספק מידע תקף, נכון ומלא.


ביטחון והשעיית שירות זמנית

על מנת להגן ולהגן על האתר ועל המידע המאוחסן במאגר המידע שלו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לנקוט באמצעי אבטחה חדשים ללא כל הודעה מוקדמת, למשוך ו / או להגביל את השימוש של כל משתמש בודד באתר זה, או לנקוט בכל אחר אמצעים כאלה.

אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להשעות באופן זמני את האתר ואת שירותיו במקרה של תחזוקת המערכת, או גורמים שאינם בשליטתנו כמו אסונות טבע, מחאות, עדכוני תוכנה וכו ', או הפסקת חשמל או שריפה בלתי צפויה, או שינויים בהנהלה. מערכת, קשיים טכניים, או כל סיבה אחרת כזו הפוגעת בתפקוד האתר.


שינוי התנאים וההגבלות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים כלשהם בתנאים ובהגבלות המחייבים את השימוש של המשתמש באתר זה, מסיבות שונות כגון אבטחה, משפטית, רגולטורית וכו '. על ידי המשך השימוש באתר זה אתה מניח שהסכמת לעמוד ב את תנאי השימוש החדשים ובאחריותך לבדוק אם קיימים שינויים או עדכונים בהם לפני שתמשיך לעשות שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו.


סיום

אם נראה כי נכשלת ופעלתם בהתאם לתנאים וההגבלות שנקבעו על ידי אתר זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את גישתך לאתר זה ולשירותיו.


החוק החל

התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה נשלטים על ידי החוק האוסטרלי ובמקרה של הליך משפטי כלשהו, ​​כל הצדדים יהיו כפופים לסמכות השיפוט של בתי משפט באוסטרליה.


לא מייעץ עלייה

אנו מספקים סיוע בעיבוד והגשת הבקשה ל- eTA לקנדה. אין ייעוץ הגירה למדינה כלשהי בשירותים שלנו.