ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಯಾವುದೇ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.


ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು; ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು; ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲು; ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ.

ವಲಸೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕೆನಡಾ (ಐಆರ್‌ಸಿಸಿ) ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಟಿಎಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭದ್ರತಾ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಾಕ್ ಐಕಾನ್ ಅಥವಾ URL ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ 'https' ಅದೇ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಸಹ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿ / ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರ, ಇತ್ಯಾದಿ), ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕೆನಡಾ ಇಟಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಕುಕೀಸ್

ಕುಕೀ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಠ್ಯ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾದ ತುಣುಕು, ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಲಾಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕುಕೀಗಳಿವೆ - ಸೈಟ್ ಕುಕೀ, ಇದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕುಕೀ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕುಕೀಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು.


ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಡದಿರಬಹುದು.

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತಿಳಿಸುವುದು ಬಳಕೆದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆನಡಾ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಲಿಂಕ್ಸ್

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಓದಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು

ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸಲಹೆಗಳು, ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆನಡಾ ವೀಸಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.