POLISI BAYARAN

Setelah anda mengemukakan permohonan anda kepada kami, diandaikan dan dipersetujui bahawa kami akan memulakan proses pengiriman dalam jangka waktu yang ditunjukkan selama permohonan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk meminta pengembalian dana setelah permohonan Anda dikirimkan dan diselesaikan, Anda dapat mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan untuk menerima pengembalian dana biaya aplikasi aplikasi. 69 $ - 79 $ akan ditolak dan bayaran balik dibayar sekiranya permohonan anda belum diserahkan kepada Imigresen, Pelarian dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC).

Sekiranya anda ingin meminta bayaran balik, hantarkan e-mel kepada kami di info@official-canada-visa.org yang menunjukkan perkara berikut:

  • Alasan anda untuk permintaan itu.
  • Nama penuh anda (seperti yang terdapat dalam pasport anda).
  • ID rujukan unik anda.
  • E-mel yang digunakan untuk membuat pendaftaran di laman web ini.

Untuk berbilang permintaan, sila nyatakan semua ID rujukan.

Semua permintaan bayaran balik akan dinilai dalam masa 48 jam.

Jika anda memerlukan lebih banyak maklumat, sila rujuk kepada kami: