Oprávnenosť na vízum eTA Canada

Od augusta 2015 sa vyžaduje eTA (elektronické cestovné povolenie) pre cestujúcich, ktorí navštívia Kanadu na obdobie obchodné, tranzitné alebo turistické návštevy do šiestich mesiacov.

eTA je novou požiadavkou na vstup pre zahraničných štátnych príslušníkov so štatútom vízovej povinnosti, ktorí plánujú cestu do Kanady letecky. Povolenie je elektronicky spojené s vaším cestovným pasom a je platí päť rokov.

Uchádzači o oprávnenú krajinu / územie musia podať žiadosť online najmenej 3 dní pred dátumom príchodu.

Občania Spojených štátov nevyžadujú elektronické cestovné povolenie Kanady. Občania USA nepotrebujú na cestu do Kanady vízum do Kanady alebo eTA do Kanady.

O účasť v eTA Kanada môžu požiadať občania nasledujúcich krajín:

Požiadajte o eTA Kanada 72 hodín pred letom.