Pse u refuzua pagesa ime? Këshilla për zgjidhjen e problemeve

Të gjitha tonë pagesa përpunohet duke përdorur PayPal të Sigurt portë pagese. Mund të ketë disa arsye të ndryshme për refuzimin e pagesës.

Nëse tuaj debiti ose kartë krediti u refuzua, kontrolloni për të parë nëse:

Kompania ose banka juaj e kartave ka më shumë informacion - Telefononi në numrin e telefonit në pjesën e pasme të kartës suaj të kreditit ose debitit për të kryer këtë transaksion ndërkombëtar. Banka ose institucioni juaj financiar është në dijeni të kësaj çështje të zakonshme.

Ju keni zgjedhur një vend të gabuar të lëshuesit të kartave - sigurohuni që keni zgjedhur vendin e duhur në dritaren e pagesave të PayPal. Për shembull, nëse karta juaj e debitit ose e kreditit është lëshuar nga një bankë e Shteteve të Bashkuara, atëherë duhet të zgjidhni Shtetet e Bashkuara.

Vendi i pagesës

Karta juaj është e skaduar ose është e vjetëruar - sigurohuni që karta juaj të jetë akoma e vlefshme.

Karta juaj nuk ka fonde të mjaftueshme - sigurohuni që karta juaj të ketë fonde të mjaftueshme për të paguar për transaksionin.

Nëse asnjë nga sa më sipër nuk ju ndihmon, mund të na kontaktoni në info@official-canada-visa.org