POLITIKA E RITUR

Pasi të keni dorëzuar kërkesën tuaj me ne, supozohet dhe është rënë dakord që ne do të fillojmë procesin e dorëzimit brenda afatit kohor të treguar gjatë aplikimit tuaj. Nëse vendosni të kërkoni një rimbursim pasi aplikimi juaj është dorëzuar dhe përfunduar, ju mund të aplikoni për t'u konsideruar për marrjen e një rimbursimi të tarifave të shërbimit të aplikimit të agjencisë. 69 $ - 79 $ do të zbriten dhe rimbursohen nëse kërkesa juaj nuk është depozituar ende në Imigracion, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Nëse dëshironi të kërkoni një rimbursim, na dërgoni me email në info@official-canada-visa.org duke treguar sa vijon:

  • Arsyeja juaj për kërkesën.
  • Emrat tuaj të plotë (siç duket në pasaportën tuaj).
  • ID-ja juaj unike e referencës.
  • E-maili i përdorur për të bërë regjistrimin në këtë uebfaqe.

Për kërkesa të shumta, ju lutemi tregoni të gjitha ID e referencës.

Të gjitha kërkesat për rimbursim do të vlerësohen brenda 48 orëve.

Nëse keni nevojë për më shumë informacion, ju lutemi referojuni në: