1. 1. దరఖాస్తును ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించండి
  2. 2. చెల్లింపును సమీక్షించండి మరియు నిర్ధారించండి
  3. 3. ఆమోదించబడిన వీసా పొందండి

దయచేసి మొత్తం సమాచారాన్ని ఆంగ్లంలో నమోదు చేయండి

వ్యక్తిగత వివరాలు

*
మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో చూపిన విధంగా మీ చివరి పేరును నమోదు చేయండి
  • కుటుంబ పేరును చివరి పేరు లేదా ఇంటిపేరు అని కూడా పిలుస్తారు
  • మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో కనిపించే విధంగా అన్ని పేరు (లు) నమోదు చేయండి.
*
మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో చూపిన విధంగా మీ మొదటి మరియు మధ్య పేరును నమోదు చేయండి
  • దయచేసి మీ పాస్‌పోర్ట్ లేదా గుర్తింపు పత్రంలో చూపిన విధంగా మీ మొదటి పేరు (ల) ను ("ఇచ్చిన పేరు" అని కూడా పిలుస్తారు) అందించండి.
దిగువ ఇవ్వబడిన పూర్తి పేరు (ఏదైనా మధ్య పేర్లను కలిగి ఉంటుంది) ఆంగ్లంలో ఉందని మరియు మీ పాస్‌పోర్ట్‌లోని పేరుతో సరిగ్గా సరిపోలుతుందని నిర్ధారించుకోండి.

*
*
*
మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో చూపిన విధంగా మీ నగరం లేదా పుట్టిన స్థితిని నమోదు చేయండి
  • మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో జన్మ క్షేత్రంలో చూపిన నగరం / పట్టణం / గ్రామం పేరును నమోదు చేయండి. మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో నగరం / పట్టణం / గ్రామం లేకపోతే, మీరు జన్మించిన నగరం / పట్టణం / గ్రామం పేరును నమోదు చేయండి.
*
  • డ్రాప్-డౌన్ మెను నుండి, మీ పాస్‌పోర్ట్‌లో జన్మస్థలంలో చూపబడిన దేశం పేరును ఎంచుకోండి.
*
  • మీరు అందించే ఇమెయిల్ చిరునామాలో మీ దరఖాస్తు రసీదుని నిర్ధారించే ఇమెయిల్ మీకు అందుతుంది.
*
*