eTA Canada Visa Karapat-dapat

Simula sa Agosto 2015, kinakailangan ang eTA (Pahintulot sa Elektronikong Paglalakbay) para sa mga manlalakbay na bumibisita sa Canada para sa mga pagbisita sa negosyo, transit o turismo sa ilalim ng anim na buwan.

Ang eTA ay isang bagong kinakailangan sa pagpasok para sa mga dayuhang nasyonal na may status na walang bayad sa visa na nagpaplano na maglakbay sa Canada nang naka-air. Ang pahintulot ay naka-link na elektronikong sa iyong pasaporte at may bisa sa loob ng limang taon.

Ang mga aplikante ng mga karapat-dapat na bansa / teritoryo ay dapat mag-aplay sa online na minimum na 3 araw bago maaga ang petsa ng pagdating.

Ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay hindi nangangailangan ng Canada Electronic Travel Authorization. Ang mga mamamayan ng US ay hindi nangangailangan ng isang Canada Visa o Canada eTA upang makapaglakbay sa Canada.

Ang mga mamamayan ng mga sumusunod na bansa ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang eTA Canada:

Conditional Canada eTA

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa ay karapat-dapat lamang na mag-aplay para sa isang Canada eTA kung natutugunan nila ang mga kondisyong nakalista sa ibaba:

Kundisyon:

  • Ang lahat ng nasyonalidad ay mayroong Canadian temporary Resident Visa sa nakalipas na sampung (10) taon.

OR

  • Ang lahat ng nasyonalidad ay dapat magkaroon ng kasalukuyan at wastong US nonimmigrant visa.

Conditional Canada eTA

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa ay karapat-dapat lamang na mag-aplay para sa isang Canada eTA kung natutugunan nila ang mga kondisyong nakalista sa ibaba:

Kundisyon:

  • Ang lahat ng nasyonalidad ay mayroong Canadian temporary Resident Visa sa nakalipas na sampung (10) taon.

OR

  • Ang lahat ng nasyonalidad ay dapat magkaroon ng kasalukuyan at wastong US nonimmigrant visa.

Mangyaring mag-apply para sa isang eTA Canada 72 na oras nang maaga sa iyong flight.