1. 1. Başvuruyu Çevrimiçi Gönderin
  2. 2. Ödemeyi Gözden Geçirin ve Onaylayın
  3. 3. Onaylı Vize Alın

Lütfen tüm bilgileri İngilizce olarak girin

Kişisel Bilgileri

*
Soyadınızı tam olarak pasaportunuzda gösterildiği gibi girin
  • Aile adı, Soyadı veya Soyadı olarak da bilinir
  • TÜM adları pasaportunuzda göründükleri şekilde girin.
*
Pasaportunuzda gösterildiği gibi Adınızı ve İkinci Adınızı girin
  • Lütfen adınızı (aynı zamanda "verilen ad" olarak da bilinir) tam olarak pasaportunuzda veya kimlik belgenizde gösterildiği gibi girin.
Aşağıda verilen tam adın (herhangi bir ikinci ad dahil) İngilizce olduğundan ve pasaportunuzdaki adla tam olarak eşleştiğinden emin olun.

*
*
*
Şehrinizi veya Doğum Durumunuzu pasaportunuzda gösterildiği gibi girin
  • Pasaportunuzdaki doğum yeri alanında gösterilen şehir / kasaba / köyün adını girin. Pasaportunuzda şehir / kasaba / köy yoksa, doğduğunuz şehir / kasaba / köyün adını girin.
*
  • Açılır menüden pasaportunuzdaki Doğum Yeri alanında gösterilen ülkenin adını seçin.
*
  • Sağladığınız e-posta adresine Başvurunuzun alındığını onaylayan bir e-posta alacaksınız.
*
*