Политика за връщане

След като изпратите заявлението си до нас, се приема и се съгласяваме, че ние ще започнем процеса на подаване в рамките на срока, посочен по време на вашето заявление. Ако решите да поискате възстановяване на сумата след подаване и попълване на вашето заявление, можете да кандидатствате за получаване на възстановяване на такси за услуги за кандидатстване от агенцията. 69 $ - 79 $ ще бъдат приспаднати и възстановените суми ще бъдат изплатени, ако молбата Ви все още не е подадена в Канада за имиграция, бежанци и гражданство (IRCC).

Ако искате да поискате възстановяване на сума, изпратете ни имейл на info@official-canada-visa.org, като посочите следното:

  • Вашата причина за искането.
  • Вашите пълни имена (както е посочено в паспорта ви).
  • Вашият уникален идентификационен номер
  • Имейлът, използван за извършване на регистрацията на този уебсайт.

За множество заявки, моля, посочете всички идентификационни номера.

Всички заявки за възстановяване ще бъдат оценени в рамките на 48 часа.

Ако имате нужда от повече информация, моля, вижте нашите: