Защо плащането ми беше отхвърлено? Съвети за отстраняване на неизправности

Всичко наше плащанията се обработват чрез Secure PayPal вход за плащане. Може да има няколко различни причини за отхвърляне на плащането.

Ако вашият дебитна или кредитна карта е отхвърлена, проверете дали:

Вашата карта или банка разполага с повече информация - Обадете се на телефонния номер на гърба на вашата кредитна или дебитна карта, за да премине тази международна транзакция. Вашата банка или финансова институция е наясно с този често срещан проблем.

Избрали сте неправилна държава-издател на картата - уверете се, че сте избрали правилната държава в прозореца за плащане с PayPal. Например, ако вашата дебитна или кредитна карта е издадена от банка в САЩ, тогава трябва да изберете САЩ.

Страна на плащане

Картата ви е изтекла или остаряла - уверете се, че картата ви е все още валидна.

Вашата карта няма достатъчно средства - уверете се, че вашата карта разполага с достатъчно средства за плащане на транзакцията.

Ако нищо от горното не помага, можете да се свържете с нас на info@official-canada-visa.org