Допустимост за eTA Канада за виза

От август 2015 г. eTA (електронно разрешение за пътуване) се изисква за туристи, посещаващи Канада за бизнес, транзитни или туристически посещения под шест месеца.

eTA е ново изискване за влизане за чуждестранни граждани със статут на освободен от виза, които планират да пътуват до Канада по въздух. Упълномощаването е свързано по електронен път с вашия паспорт и е валиден за период от пет години.

Кандидатите на отговарящите на условията страни / територии трябва да кандидатстват онлайн минимум 3 дни преди датата на пристигане.

Гражданите на Съединените щати не изискват Канада електронно разрешение за пътуване. Гражданите на САЩ не се нуждаят от виза за Канада или eTA от Канада, за да пътуват до Канада.

Граждани на следните държави могат да кандидатстват за eTA Канада:

Моля, кандидатствайте за eTA Канада 72 часа преди полета си.