Kondisyon pou antre nan Kanada pa peyi

Pifò vwayajè entènasyonal yo pral bezwen swa yon viza Vizitè Kanada ki ba yo antre nan Kanada oswa yon Kanada eTA (Otorizasyon Vwayaj Elektwonik) si ou soti nan youn nan peyi yo egzante pou viza. Trè kèk vizitè yo konplètman egzante epi yo ka antre lib ak paspò yo san yo pa bezwen yon viza.

Sitwayen Kanadyen, rezidan pèmanan ak sitwayen ameriken

Sitwayen Kanadyen yo, ki gen ladan sitwayen doub, bezwen yon paspò Kanadyen ki valab. Ameriken-Kanadyen yo ka vwayaje avèk yon paspò Kanadyen oswa Ameriken ki valab.

Rezidan pèmanan Kanadyen yo bezwen yon kat rezidan pèmanan ki valab oswa yon dokiman vwayaj rezidan pèmanan.

Sitwayen ameriken yo dwe pote bon idantifikasyon tankou yon paspò ameriken ki valab.

Rezidan pèmanan legal Etazini (aka moun ki gen kat vèt)

Apati 26 avril 2022, rezidan pèmanan legal Etazini yo dwe montre dokiman sa yo pou tout metòd pou vwayaje nan Kanada:

 • yon paspò valab ki soti nan peyi nasyonalite yo (oswa yon dokiman vwayaj akseptab ekivalan) epi
 • yon kat vèt ki valab (oswa yon prèv ki valab nan estati Ozetazini)

Vwayajè ki egzante pou viza

Moun ki gen paspò nan peyi sa yo gen egzanpsyon pou jwenn yon viza pou vwayaje nan Kanada epi yo dwe aplike pito pou viza eTA Kanada. Sepandan, vwayajè sa yo pa bezwen yon eTA si yo antre nan tè oswa lanmè – pa egzanp kondwi soti nan peyi Etazini oswa vini nan otobis, tren, oswa bato, ki gen ladan bato kwazyè.

Kondisyonèl Kanada eTA

Moun ki gen paspò nan peyi sa yo kalifye pou aplike pou yon eTA Kanada sèlman si yo satisfè kondisyon ki endike anba la yo:

Kondisyon:

 • Tout nasyonalite yo te genyen yon Visa Rezidan Tanporè Kanadyen nan dis (10) dènye ane yo.

OR

 • Tout nasyonalite yo dwe genyen yon viza Ameriken ki pa imigran aktyèl e ki valab.

Kondisyonèl Kanada eTA

Moun ki gen paspò nan peyi sa yo kalifye pou aplike pou yon eTA Kanada sèlman si yo satisfè kondisyon ki endike anba la yo:

Kondisyon:

 • Tout nasyonalite yo te genyen yon Visa Rezidan Tanporè Kanadyen nan dis (10) dènye ane yo.

OR

 • Tout nasyonalite yo dwe genyen yon viza Ameriken ki pa imigran aktyèl e ki valab.

Visa obligatwa

Vwayajè sa yo bezwen yon viza pou yo vin Kanada nan tout sitiyasyon si yo ap vini nan avyon, machin, otobis, tren, oswa bato kwazyè.

Remak: Moun ki gen paspò etranje ak moun ki apatrid bezwen yon viza pou vizite oswa transpòte Kanada.

Tcheke la etap pou aplike pou yon Visa Vizitè Kanada.

Travayè yo ak elèv yo

Si w se yon travayè oswa yon etidyan, ou dwe ranpli kondisyon pou antre Kanada tou. Yon pèmi travay oswa yon pèmi etid se pa yon viza. Nan pifò ka yo, w ap bezwen tou yon viza vizitè oswa eTA valab pou antre Kanada.

Si w ap aplike pou premye etid oswa pèmi travay ou

Yo pral ba w yon viza Kanada oswa yon eTA Kanada otomatikman si w bezwen youn epi apre aplikasyon w fin apwouve. Lè ou vwayaje nan Kanada asire w ke ou genyen:

 • lèt entwodiksyon ou valab paspò oswa dokiman vwayaj
  • si w bezwen viza, li dwe genyen fichye viza nou mete ladan l
  • si w bezwen yon eTA epi w ap pran avyon pou yon ayewopò Kanadyen, li dwe paspò a ki konekte elektwonikman ak eTA w la.

Si ou deja gen yon pèmi travay oswa etid

Si w fè pati yon peyi ki mande viza, asire w ke viza vizitè w la toujou valab si w chwazi kite Kanada epi w re-antre.

Si w bezwen yon eTA epi w ap vole nan yon ayewopò Kanadyen, asire w ke w vwayaje avèk paspò ki konekte elektwonikman ak viza eTA Kanada ou an.

Ou dwe vwayaje avèk pèmi etid oswa travay ou, yon paspò valab ak dokiman vwayaj.

Si ou kalifye pou travay oswa etidye san pèmi

Si w kalifye pou travay oswa etidye san pèmi, yo konsidere w kòm yon vizitè Kanada. Ou dwe ranpli kondisyon pou antre pou vwayajè ki soti nan peyi sitwayènte w la.

Vizite pitit ou yo ak pitit pitit ou yo nan Kanada

Si ou se paran oswa granparan yon rezidan pèmanan oswa sitwayen Kanadyen, ou ka kalifye pou yon Kanada super viza. Yon super viza pèmèt ou vizite Kanada pou jiska 2 zan alafwa. Se yon viza multi-antre ki valab pou yon peryòd jiska 10 zan.


Tcheke ou kalifikasyon pou viza eTA Kanada epi aplike pou eTA Kanada Visa 72 èdtan davans nan vòl ou. Sitwayen Britanik yo, Sitwayen Italyen, Sitwayen Panyòl, epi Sitwayen Izraelyen yo ka aplike sou entènèt pou eTA Kanada Visa. Si ou bezwen nenpòt èd oswa bezwen nenpòt klarifikasyon ou ta dwe kontakte nou asistans pou sipò ak konsèy.