Règleman pou remèt ou

Yo p ap bay okenn ranbousman yon fwa aplikasyon an te depoze sou sit entènèt Gouvènman an, kèlkeswa rezilta aplikasyon eVisa ou a.

Nou pa pwomèt okenn garanti apwobasyon aplikasyon an, men nou pwomèt ke tradiksyon an nan lang ou an angle pral san erè epi foto ou a pral akseptab.

Nou pa fè okenn pwomès pou apwobasyon oswa rejte aplikasyon an.

Dapre rezilta istorik, 98% te apwouve pa biwo imigrasyon an nan 72 èdtan.

Rezilta istorik ki sot pase yo se pa yon endikasyon de rezilta yo nan lavni.

Nou pa bay konsèy imigrasyon, konsèy sou imigrasyon pou imigran yo.

Nou sèlman bay sèvis biwo ak tradiksyon lang nan 104 lang.

Si ou bezwen plis enfòmasyon, tanpri gade nan nou an: